Martin Henze: #Kosova mbështet propozimin #US për tranzicion demokratik në #Venezuel

67

Albin, ne Evropianët mbështesim një zgjedhje të re në Kosovë, ju qëndroni në rrugën evropiane, për autonominë e Kosovës, Serbia nuk ka vend në Kosovë, kjo gjë u vendos në vitin 1999. Z. Vuçiç duhet të jetë i kujdesshëm. Shumica në Kosovë do t’ju mbështesin, SHBA do ta pranoj këtë.