Qeni i adhurueshëm është akoma i fiksuar me lodrën e përkëdhelur që kishte kur ishte i vogël

227
Sigal

Tani e rritur plotësisht dhe mbushi tre vjeç, miqësia e tyre është aq e fortë sa kurrë, dhe një seri fotografish të adhurueshme rendisin lidhjen e tyre të bukur. Filmi që ngjalli këtë miqësi ka të bëjë me lidhjen midis një djali të quajtur Peter dhe një dragua të quajtur Elliot, i cili në shumë mënyra pasqyron afërsinë midis Elliot Mae dhe emrit të saj të përkëdhelur. Që kur ky qenush ishte i vogël, këtë lodër e mbante me shumë dashuri, edhe tani pasi mbushi tre vjeç nuk e ndan lodrën e tij nga vetja duke formuar një miqësi të fortë.

This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ???Pete???s Dragon??? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.

This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ?Pete?s Dragon? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.

This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ???Pete???s Dragon??? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.

This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ?Pete?s Dragon? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ???Pete???s Dragon??? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.This heart warming set of images shows an adorable Great Dane who has grown up with his faithful favourite toy by his side. Elliot Mae is 3-year-old Merle Great Dane who lives with her family in Denver, Colorado. See SWNS story SWBRdragon; Elliott was named after a character from the Disney film ???Pete???s Dragon??? and she has had her favourite toy dragon also named Eliott her entire life.The amazing image set shows Eliott Mae and her favourite dragon growing up together from 2017 all the way up to 2020.