Fadil Kepi: Përfitimi i pensionit për emigrantët, inxhinierët mekanikë, shoferët dhe artistët

    340
    Sigal

    Specialisti i Sigurimeve Shoqërore, Fadil Kepi, sqaron për lexuesit e “Telegraf”: Gjithçka që duhet të dihet për procedurat e sigurimeve vullnetare

    Periudha e studimeve të larta ditën për femrat brenda ose jashtë vendit me dhe pa bursë, sipas nenit 91 të ligjit të sigurimeve shoqërore 7703, dt. 11.05.1993 të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë quhet vjetërsi pune për efekte pensioni në vendin tonë, e dokumentuar me fotokopjen e diplomës së noterizuar, por jo më shumë se 6 vjet. Femrat dhe meshkujt, të cilët banojnë në shtete të tjera të punësuar ose jo të cilët kanë plotësuar moshën 18 vjeç dhe kanë nënshtetësi shqiptare ose 2 nënshtetësi, kanë të drejtë të sigurohen vullnetarisht në vendin tonë për të përfituar pension kur të plotësojnë, femrat moshën 60 vjeçe dhe meshkujt 65 vjeç, dhe kanë 15-35 vjet punë të siguruara gjithsej. Me 35 vjet punë marrin…

    Shkrimin e plotë do ta lexoni në brendësi të “Telegraf” print