Sot në orën 13 :00, KAS zhvillon mbledhje për shqyrtimin e kërkesave ankimore

200
Sigal

Sot ne oren 13:00, KAS zhvillon mbledhje per shqyrtimin e kerkesave ankimore

Gjithashtu, u hodh shorti për përcaktimin e relatorëve të kërkesave ankimore nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 dhe nr. 31 të depozituara në KQZ nga anëtarët e KZAZ-ve nr. 66, nr. 38, nr. 2, nr. 20 dhe nr. 21 me objekt “Kundërshtimin e vendimeve nr. 306, nr. 318, nr. 313, nr. 307 dhe nr. 308, datë 26.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.
Rezultatet e shortit përcaktuan relator të kërkesës ankimore nr. 27, anëtarin Elvis Çefa, realtor të kërkesave ankimore nr. 28 dhe nr. 30, anëtarin Ledio Braho dhe relator të këresave ankimore nr. 29 dhe nr. 31, anëtarin Elvin Lako.

KAS verifikoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore dhe vendosi kalimin për shqyrtim dhe shqyrtimin bashkërisht të kërkesave në datën 05.05.2021 në orën 13:00 me relator, anëtarin Elvis Çefa.