Ndryshime në drejtuesit e drejtorive në Sarandë. Emrat

469
Disa nga drejtoritë dhe zyrat e institucioneve në Sarandë mësohet se kanë bërë ndyshime në drejtuesit e tyre, ku sipas burimeve të sigurta, emrat e drejtuesve të rinj do të jenë:

Posta Shqiptare ishte Elton Dauti, shkon Filip Xuxi.
Drejtoria Rajonale e Transportit: shkon Elton Dauti.
Dega e Thesarit: Ishte Çajup Hajdini, shkon Estela Dako.
Autoriteti Portual Sarandë : ishte Sotir Davella, shkon Kozeta Statha.
Zyra Arsimore: ishte Astrit Llanaj, shkon Vladimir Demaj.
Dogana: ishte Rajmonda Gjoni, shkon Eleron Gjoni.
Instituti i Monumenteve: ishte Vladimir Demaj, shkon Altin Ahmeti.
Inspektoriati Ndwrtimor: ishte Ina Papa, shkon Ana Shehu.
Parku Butrintit: ishte Gjergji Mano, shkon Pandeli Zhonga.
Spitali Sarandë: ishte Arjan Kalcuni, shkon Tajar Lako.
Shëndeti Publik: ishte Tajar Lako, shkon Arjan Kalcuni
Sigurimet Shoqërore: Ishte Mirush Birjani, shkon Thoma Kallojeri
Te Hipoteka: Shkon Jonida Avduli
Sigurimet Shëndetësore: Shkon Elton Çipa
Saranda web
Sigal