Ministri Arbjan Mazniku: Të dhënat e CENS do jenë pikë referimi për reformat e rëndësishme

45
Sigal

Në qershorin e vitit të ardhshëm censi që sapo nisi, do të jap popullsinë që jeton në Shqipëri po aq edhe të dhëna të tjera, që nga shpërndarja në qytet, fshat, grupmoshat, gjendjen ekonomike e deri te pasuritë që zotërojnë. Arbjan Mazniku tha të hënën se të dhënat e censit do të jenë pikë-referimi edhe për ndërmarrjen e reformave të rëndësishme në të ardhmen, siç është ajo territoriale. Ministri i ri i Pushtetit Vendor në Shqipëri, tha: “ Të kemi mundësi që në mënyrë sistematike politikat publike që hartohen të jenë sa më të përshtatshme edhe në përputhje me popullsinë, edhe me elementë që kanë të bëjnë me ndarjen e buxheteve, sasinë e investimeve, që shkon në një zonë apo në një zonë tjetër, me vendet ku ndërtohen shkolla, universitete lidhen ngushtësisht me numrin e banorëve, madje duke filluar që nga gjërat bazike, sa kosha plehrash duhen në atë lagje, sa ujë vjen në atë lagje, sa shpesh duhet të vijë autobusi, sa të mëdhaja duhet të jenë rrugët, sa do të jetë lëvizshmëria në nivel qendror, por edhe në nivel lokal. Një qytetar që është në emigracion sot për 3, 6 muaj apo dy vjet mbetet qytetar i Shqipërisë i rregjistruar në gjendjen civile. Nuk ka lidhje fare me ushtrimin e censit. Censis është një ushtrim që na kërkon të bëjmë një inventar fizik të njerëzve që kemi në këtë moment kur bëhet censi këtu. Kjo do të varet në mënyrë strikte nga gadishmëria e qytetarëve për të marrë pjesë sa më shumë në këtë proces. Në qoftë se pjesëmarrja e qytetarëve do të jetë në nivelet e duhura, atëherë nuk do të këmi asnjë diskutim për cilësinë e të dhënave. Nga vlerësimet paraprake që kemi, jemi ekzaktësisht në këtë situatë. Padyshim një nga temat që ia vlen të diskutohet është edhe raporti i popullsisë me territorin. Padyshim që është një nga të dhënat që do të ndikojë në atë vlerësim.” Me moton se rregjistrimi i popullsisë është një detyrë patriotike ministri i ri, Mazniku e sheh të domosdoshme përfshirjen sa më të madhe të qytetarëve që në të ardhmen të kenë shërbime më të mira veçmas nga të zgjedhurit e tyre vendor. Pas ndryshimeve të mëdha demografike të ndodhura që nga censi i fundit, pas 12 vitesh qytetarët dhe pasuritë e tyre të paluajtshme do t’i nështrohen rregjistrimit të rradhës. E dhëna që do të prodhojë ky apel është në funksion të ndërtimit të politikave sociale e ekonomike për shqiptarët që gjenden fizikisht në vendin e tyre. Mundësinë për t’u rregjistruar do ta kenë vetëm ata qytetarë që ndodhen  fizikisht në Shqipëri. Për ata që për arsye pune apo arsimimi ndodhen përkohësisht jashtë vendit gjatë periudhës gjashtë javore nuk ekziston asnjë mundësi tjetër për t’iu përgjigjur apelit.