Legalizimet, 312 familjet që marrin tapinë në Tiranë

555
Janë 312 familje në kryeqytet që kanë gati lejen e legalizimit. Drejtoria e ALUIZNI-t ka publikuar dje listën e përfituesve, nga të cilët 175 janë në Tiranë, ndërsa 137 në Kavajë. Familjet që kanë emrin në listë duhet të paraqiten pranë sporteleve të agjencisë për të tërhequr lejen. Pas kësaj ni- sin praktikat e regjistrimit të pronës në Hipotekë në mbikëqyrjen e ALUIZNI-t. Ndryshimet e miratuara së fundmi do të reduktojnë edhe kohën për lëshimin e tapisë. Kështu, në harkun e 10 ditëve nga depozitimi i kërkesës, Hipoteka ka detyr- imin që të përmbyllë proce- durat e regjistrimit. Pas kësaj, qytetarët do të njoftohen për të kryer pagesën e shërbimit.
LISTA E QYTETARËVE QË KANË GATI LEJEN E LEGALIZIMITSigal