Konfidustria: Të ndëshkohen zyrtarët që shkaktuan humbjen e 110 mln eurove në gjyqin ndaj Becchettit

90

Konfindustria (Konfederata e Industrive) kërkon ndërmarrjen e veprimeve të jashtëzakonshme nga institucionet e sistemit të drejtësisë dhe të agjencive qeveritare për përcaktimin e zyrtarëve që sollën ndëshkimin e Shqipërisë nga Gjykata Ndërkombëtare në rastin “Becchetti”.

“Konfindustria vlerëson, se fatura financiare e mësipërme, që shteti shqiptar do të duhet të paguajë, është me e lartë se vlera e gjithë paketave të ashtuquajtur të ndihmës të marrë së bashku të ofruar nga qeveria ndaj bizneseve dhe qytetarëve shqiptarë në rastin e pasojave të krizës së Covid 19”,- thuhet në reagimin e Konfindustria.

Deklarata e plotë e Konfindustrisë:

Konfindustria kërkon ndërmarrjen e veprimeve të jashtëzakonshme nga institucionet përkatëse të sistemit të drejtësisë dhe të agjencive qeveritare për përcaktimin e shkaktarëve vendorë të ndëshkimit të Shqipërisë nga Gjykata Ndërkombëtare në rastin Bechetti.

Janë më shumë se 110 milion $ vlera e ndëshkimit financiar të shtetit shqiptar nga gjykatat ndërkombëtare në rastin në fjalë.

Konfindustria vlerëson, se fatura financiare e mësipërme, që shteti shqiptar do të duhet të paguajë, është me e lartë se vlera e gjithë paketave të ashtuquajtur të ndihmës të marrë së bashku të ofruar nga qeveria ndaj bizneseve dhe qytetarëve shqiptarë në rastin e pasojave të krizës së Covid 19.

Gjendja bëhet edhe më e shqetësuese kur vlerëson, se gjendja e financave publike dhe ekonomia vendore, janë në gjendjen më të vështirë të paktën të 20-vjeçarit të fundit dhe me kah të vazhdueshëm rënës në vazhdimësi. Ekonomia parashikohet të ketë rënie prej 6-9% të PPB dhe borxhi publik i plotë real ka tejkaluar nivelin e 100% të PPB.

Gjithashtu, ndëshkimet nga gjykatat ndërkombëtare lidhur me sigurinë ligjore të bizneseve, godasin drejtpërdrejtë dhe në afatgjatë seriozitetin e shtetit shqiptar përballë tregjeve financiare dhe uljen e mëtejshme të konkurrencës së vendit për tërheqjen e investimeve të huaja.

Konfindustria kërkon, që të është e domosdoshme dhe shtetformuese për sot dhe të ardhmen për të përcaktuar në mënyrë të plotë të gjithë qeveritarët dhe agjencitë publike, që me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë sjellë ndëshkimin e ashpër ligjor dhe financiar ndërkombëtar të rastit në fjalë.