Këto janë faktet e nxjerra nga DASH, nga Amerika, jo nga shqiptarët, por për Shqipërinë e 2021!

175
Sigal

Çdokush që nuk i beson aktorëve politikë vendas, le të lexojë Raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, për të kuptuar gjëndjen reale të vendit.

1. E drejta për tu gjykuar nga një gjykatë e pavarur dhe brenda një afati të arsyeshëm – E SHKELUR.

2. Liria e shprehjes – E SHKELUR/KUFIZUAR.

3. E drejta për informim – E SHKELUR/ KUFIZUAR.

4. E drejta për të zgjedhur lirisht dhe midis alternativave politike – E SHKELUR.

4/1. Shitblerja e votës në 2021- FENOMEN MASIV

4/. Qeveria në zgjedhje – SHFRYTËZOI DHE MORI AVANTAZHE NGA BURIMET PUBLIKE

5. Mbrojtja dhe respektimi i së drejtës së pronës private – E SHKELUR.

6. Pasuria dhe prona publike – E SHPËRDORUAR

7. Media – KRYESISHT ME PRONAR QË DUAN QEVERINË

8. Korrupsioni qeveritar – FENOMEN MASIV

8/1. Korrupsioni lokal/bashkiak -FENOMEN MASIV

9. Korrupsioni në sistemin e drejtësisë pas reformës – FENOMEN EKZISTUES

10. Emërimet në sistemin e drejtësisë – TË RREZIKUARA DHE TË POLITIZUARA

11. Sistemi i burgjeve – I MBIPOPULLUAR ME MANGËSI TË THEKSUARA

12. Dhuna në familje – FENOMEN NË RRITJE

13. Diskriminimi – FENOMEN I SHTUAR DHE PËR SHKAQE TË NDRYSHME

14. ETJ, ETJ.

Nuk ka të drejtë dhe nuk gjen një parim themelor kushtetues të funksionimit të shtetit të së drejtës që e kemi në rregull.