3 vjetori i KASH

59
Sigal

 emër  Këshillit  AmbasadorëveShqiptarë ju falënderojmë përzemërsisht përpraninë tuaj  festën tonë miqësore.

Po lemë pak nga pak prapa – shpresojmë  –një periudhë shumë  vështirë pandemie përmbarë njerëzimin, e cilapërveç shumë dëmeve mëdhai pengoi njerëzit edhe  takoheshinnjëri me tjetrin, apo t’i shtrëngonin dorën njëri – tjetrit  shenjë miqësieNjë nga qëllimet e festës tonë është pikërisht  takohemi si miq.

Anëtarët e Këshillit  AmbasadorëveShqiptarë mbeten  bindur se qëllimi  i lartë injë diplomacie  mirë është ndërtimi i urave miqësisë midis individëvekombeve dheshteteve. Me mundësitë e veta fort modesteKëshilli i Ambasadorëve Shqiptarë punon përkëtë qëllim.

 gjithë anëtarët e organizatës tonë e kanëkaluar një pjesë  mirë  jetës nën një regjimku politika e jashtme e shtetit shqiptarfrymëzohej nga ideologjia totalitare e armiqësimit  kombit me kombet e tjera, duke çuar   mbylljen dhe izolimin e vendit.

Kjo kujtesë do  na shoqërojë deri  fund  jetës si një nxitëse e dobishme për ta kuptuar mirë e për ta mbështetur me përkushtimpolitikën e jashtme, e cila, me veprimin e vet përqendruar me përparësi tek integrimi europiani shërben  mënyrë  drejtpërdrejtë  sotmesdhe  ardhmes  kombitpër  fuqizuardemokracinështetin ligjorlirinë e tregut dheliritë themelore  njeriut.

Po ashtuKëshilli i Ambasadorëve Shqiptarëka mbështetur dhe do  mbështesë gjithçkabëhet  politikën e jashtme  shtetit tonë përintensifikimin e marrëdhënieve me SHBA. Ne vlerësojmë se marrëdhëniet me SHBA, njësoj siato me BE, janë me rëndësi strategjike përShqipërinë si edhe për Kosovën dheMaqedoninë e Veriut.

Përfshiva  këtë fjali edhe Kosovën dheMaqedoninë e Veriut krahas Shqipërisë përfaktin se Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarëështë menduar qysh  themelim i hapur ndajkolegëve tanë  Prishtinë si dhe ndaj kolegëvetanë me përkatësi shqiptare  Republikën e Maqedonisë  VeriutKy fakt meriton njëshpjegim  vogël.

Pavarësia e Kosovës është tashmë njërealitet i pakthyeshëm. Ne konstatojmë me kënaqësi  madhe vendosmërinë e plotë  gjitha forcave politike  Kosovës për t’uudhëhequr nga vlerat perëndimoregjë pasqyrohet edhe  aktivitetin e institucioneveshtetërore për ta çuar vendin përpara rrugënintegrimit euro-atlantik.

Nuk mund  ketë  ardhme  sigurt e begatë për Kosovën jashtë familjes euro-atlantikeMbështetja e një politike  tillë jashtme pro europiane dhe pro amerikane ngadiplomatët me përvojëani  pse nuk janë pjesë e trupit diplomatik  Republikës Kosovës është gjithsesi një ndihmë e çmuar.

 njëjtën qasje kemi patur parasysh edhekur ftuam kolegët tanë shqiptarë nga RepublikaMaqedonisë  Veriut për t’u bërë pjesë e organizatës tonëFaktori politik shqiptar Maqedoninë e Veriut ka luajtur një rol jetik përruajtjen e unitetit dhe  integritetit   kësajrepublike  re. Dhe po aq jetik ka qenë dhembetet roli i shqiptarëve për  ruajtur dhe shtyrëpërpara orientimin euro-atlantik  vendit  tyremultietnik.

Orientimi euro-atlantik ka qenë prafaktori na ka bashkuar me kolegët tanë nga Prishtinanga Shkupi e nga Tetova ashtu si gjuha jonëshqipe dhe vullneti i përbashkët për t’i shërbyerpa kushte këtij orientimipavarësisht se jetojmënë tri republika sovrane. Ne jemi  bashku bindur se jashtë kësaj rruge nuk ka  ardhme sigurt e  qëndrueshme për vendet dhe shoqëritëtona.

Ne kemi shprehur  vazhdimësigatishmërinë e plotë për ta vënë përvojën tonëvullnetarisht  shërbim  institucioneveshtetëroreposaçërisht  atyre institucionevedhe agjencive  merren me hartimin dhe me zbatimin e politikës  jashtme.

Këtë gatishmëri e kemi përsëritur publikishtsivjet me rastin e pranimit  Shqipërisë sianëtare jo e përhershme  Këshillin e SigurimitDisa nga anëtarët e Këshillit tonë janë origjinë  kësaj nisme, e para e këtij lloji historinë shekullore  shtetit tonë.

Ashtu si pesëmbëdhjetë vjet  parëkurlindi kjo nismë dhe Shqipëria paraqitikandidaturën, ne jemi plot besim  kapacitetet e trupës diplomatike shqiptare për ta përmbushurme nder këtë mision  lartë. Ne si diplomatëjemi krenarë dhe  lumtur ta shohim Shqipërinë rolin e kontribueses për paqen dhe stabilitetin botë.

Duke rikonfirmuar dëshirën dhe vullnetintonë  plotë për  mbështetur politikën e jashtme  shtetit tonë  rrugën e integrimeveeuro-atlantike si dhe për hapjen e mëtejshme vendit për  ndërtuar marrëdhënie qëndrueshme me interes reciprok me  gjithavendet  punojnë për paqen dhe prosperitetin e botësna duket me vend  sjellim  vëmendjentuaj dashur miq, se Këshilli i AmbasadorëveShqiptarë nuk është një  shtesë e institucionevedhe agjencive shtetërore veprojnë  fushënmarrëdhënieve ndërkombëtare.

Ne jemi dhe do  vazhdojmë  jemi njëorganizatë e pavarurPavarësia jonë është vetëm dobi  interesit publikKjo nënkupton  ne, krahas mbështetjes dhe inkurajimit, do hedhim gjithnjë edhe një vështrim kritik e këshillues mbi çfarë na duket se nuk shkon.

Bie fjalashumë nga qendrimet tona lidhurme procesin e integrimit europian kanë synuarpikërisht plotësimin e atyre standartevemungesa e  cilave u theksua nga KancelarjaMerkel gjatë Samitit  fundit Europian  Brdokur tha se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ikanë përmbushur ende kushtet për t’u dhënë njëdatë integrimi  BE. E tillë do  jetë qasja jonëedhe   ardhmen.

Politikanët shqiptarë tashmë duhet  kenëpjekurinë politike për  zgjidhur problemet e tyre midis njeri tjetrit, pa patur nevoje  çdorast dhe për çdo gjë  kenë ndërmjetës  huajPolitika dhe institucionet shqiptare duhet ngrihen  nivelin e sfidave  kërkon koha dhe veprojnë e funksionojnë me dinjitetin dheintegritetin e një kombi  civilizuar Evropian.

Duke ju falënderuar edhe një herë përpraninëju lutem  kënaqeni!

Besnik MUSTAFAJ

President i KASH