Nesër do të lexoni/ Dr Kim M. Drasa: Depresioni dhe Impotenca

397
Po e jap këtë intervistë për një arsye shumë serioze që ndesh në konsultat që bëj se shumë pacientë, të moshave të reja me probleme të dysfuksiont sexual (impotencë) më thonë: “Profesor më vjen t’ia fus vetes me plumb, se kështu nuk jetohet!”. 
Klinikisht Depresioni është sinjifikativisht një shkaktar që të çon në aftësinë bartëse botërore të sëmundjes dhe është shpesh i shoqëruar me dysfunksionin sexual në të dyja gjinitë, burra dhe gra. Dysfunksioni sexual është një Syndromë dhe paraqitet me: Mungesë ose ulje të dëshirës sexuale, neveri sexuale dhe mungesë e kënaqësisë sexuale, mungesë të përgjigjes sexuale (Erectile disfunksion tek burrat dhe tharje vaginale ose mungesë të lubrifikimit tek gratë), disfunksion orgasmic (dëmtim të kënaqësisë sexuale), premature ejakulacion (derdhje e spermës parakohe), vaginismus (pezmatim i vaginës) tek gratë dhe Dyspareunia (dhimbje tek gratë gjatë kontaktit sexual). Ky syndromë përfshihet në përcaktimet e OBSH në kapitullin e klasifikimit ndërkombëtar dhe lidhja me problemet shëndetësore, në kapitullin me kodin 10 (ICD). Studimet e fundit epidemiologjike….


Për më shumë lexoni nesër në Gazetën “Telegraf”