Prof. Dr. Lisen Bashkurti: Të dy marrëveshjet e Kosovës mund të rinegociohen

190
Mendoj se, marrëveshjet e kontestuara janë në një situatë problematike, por nuk janë në rrugë pa krye. Bazuar në të drejtën ndërkombëtare, në teoritë dhe praktikat e negocimit dhe në përvojat analoge mund të arrihet në përfundimin se, të dy marrëveshjet nuk meritojnë as të hidhen poshtë, siç kërkon opozita dhe as të miratohen në parlament, sikundër insiston qeveria. Të dy marrëveshjet lypet të ri-negociohen përsëri.

Kosova është në një situatë sui generis, drejt sovranitetit të plotë. Është në një proces sfidant njohjesh dhe integrimi ndërkombëtar. Është përballë vështirësish të mëdha integrimi në BE e më pas edhe në NATO. Për këto arsye Kosova vijon të jetë nën një monitorim shumë të fortë ndërkombëtar dhe nën një proces të rreptë evoluimi.

Të plotë shkrimin mund ta lexoni nesër në Gazetën Telegraf….