Prof. Arben Malaj: DASH- paralajmërimet për të sotmen që pengon të ardhmen

217

Nga Arben Malaj:

DASH- paralajmerimet per te sotmen qe pengon te ardhmen.
Lengimi jo vetem I ekonomise.
1.PPPP- partneritetet publike private preferenciale- pengojne zhvilimin ekonomik e social.
2.PPPP-vrasin konkrencen me ekonomi pa te cilen nuk ka mundesi te Barbara, nuk ka zhvillim dhe mireqenie.
2.1 Mungesa e konkurences demton cilesine e mallrave dhe sherbimeve demton konsumatorin private dhe publik.
2.2 Mungesa e konkurences largon investment private vendas dhe te huaj, Redukton ne maksimumdhe burimet financiare te rritjes dhe struturimit konkurues te ekonomise.
2.3 Mungesa e konkurences rrit kostot buxhetore sepse rrit fitimet abuzive qe perdoren per korrupsion due kapjen e shtetit.

3.PPPP-kur ndjejne veshtiresi per kontrata te reja synojne deri edhe aleanca me krimin.
4. PPPP- duke perqendruar te ardhurat ne pak individe thellojne psbarazine duke demtuar kohezionin social.
5. PPPP kane nje lidhje te ndersjellte shak pasoje me kapjen e shtetit dhe keq qeverisjen. PPPP I rritin fitimet abuzine ne vendet qe keq qeverisen. Keq qeverisja ne vende me institucione te dobta jeton gjate nepermjet korrupsionit dhe kapjes se shtetit.
6. PPPP demton jo vetem ekonomine por gjithe sistemin qeverises sepse korrupton dhe synon kapjen e shtetit ne cdo nivel politik te saj, me fokus te vecante gjyqesorin dhe qeverine.
7.PPPP- perkeqeson qeverisjen sepse nderhyn ne politikat e taksave dhe tatime dhe ndihmon sidomos ne perzgjedhjen e individeve pa integritet dhe pa profesionalzem ne poste te rendesishme qeverise ne nivel kombetare dhe Bashkie.
7. Keq qeverisja e vendit nxit braktisjen e vendit jo vetem nga te varferit por edhe nga biznesi, klasa e mesme dhe sidomos te mire arsimuarit. Kjo na bene me te varfer me faktoret percaktonjes dhe rrenje te rritjes cilesore afatmesme dhe afatgjate.
8. Varferimi I kapitalit human dhe social e bene vendin me te varfer por aa joshes per abuzuesit e PPPP-ve.

9. Ne nje vend ku rritet varferimi shpirteror, lengimi ekonomik shfaqet kudo dhe pengon pritshmerite pozitive si parakusht per te ndryshuar gjendjet kritike.

10. Lengimi shpirterore nga braktisja e vendit per shkak te keq qeverisjeve eshte me I thelle dhe ai familjare me I rende.

11. Lengimi e renkimi nga humbja e shpreses duhet te zgjioj ndergjegjen njerezore per ndryshim.

11. Krizat politike e zgjasin lengimi ndhe renkimin gjithnje e me shume individeve dhe familjareve qe paguajne koston e rende te keq qeverisjeve dhe kapjeve te shtetit ku PPPP jane forma me konkrete e abuzimit me pushtetin.

12. Pa reforma te thelle strukturore politike dhe ekomomike, pa I filluar keto reforma nga gjyqesori, pa I dhene fund kultures te pandershkueshmerise, pa ndershkuar perfituesit abuzive nga PPPP, nuk mund te Lind nje shprese e re per nje re ardhme thellesisht ndryshe ne raport me funksionimin e shtetit ligjore qe duhet te rrit, zgjeroj dhe mbroi lirite dhe te drejta tuniversale.

Dite te mbare!
Arbeni