Meta rritet pozitivisht 4 %, Rama dhe Basha barazohen

191

Publikohen rezultatet e sondës së dytë “BAROMETER 24” në tv Nevvs 24 me Eduard Zaloshnjen

KAMPIONI:

a – Kampion fillestar i tetorit rianketohet periodikisht çdo muaj.
b – 1200 votues aktivë urbanë, të përzgjedhur ndër 2850 të kontaktuar me telefon fiks.
c – 96% e kampionit, pjesëmarrës në zgjedhjet e 23 qershorit; 4% pjesëmarrës në 2011 dhe/ose në 2009.
d – Kampioni është i balancuar gjeografikisht, demografikisht, dhe politikisht.
Ajo që bie në sy është se vlerësimi pozitiv për kryetarin e LSI-së dhe, njëkohësisht, kryetari i Kuvendit, Ilir Meta është rritur 4 %, ndërsa Rama  bie në 1 %, në vlerësimin pozitiv ,  nga 57 % në 56 %, ndërsa rritet në vlerësimin negativ nga 34 % në 36 %. Edhe Basha, në vlerësimin e muajit nëntor, është në të njëjtën kurbaturë vlerësimi si edhe Rama.  Ndërsa njerëzit janë më optimistë se gjendja e tyre ekonomike do të jetë më e mirë pas një viti.

A mendoni se gjendja ekonomike e familjes tuaj do të jetë më e mirë pas një viti?
Muaji Nëntor
Po 48%
Jo 29%
Nuk e di 23%

Muaji Tetor
Po 49%
Jo 26%
Nuk e di 25%
A mendoni se gjendja ekonomike e Shqipërisë do të jetë më e mirë pas një viti?
Muaji Nëntor
Po  55%
Jo 30%
Nuk e di 15%

Muaji Tetor
Po 55%
Jo 28%
Nuk e di 17%

A mendoni se rendi po përmirësohet nën qeverisjen aktuale?
Muaji Nëntor
Po 61%
Jo   25%
Nuk e di 14%

Muaji Tetor
Po 60%
Jo  21%
Nuk e di 18%

Opinioni pozitiv për Kryeministrin Rama: Nëntor 56%; Tetor 57%
Muaji Nëntor
Pozitiv 19%
Shumë Pozitiv 37%
Gjithsej pozitiv  56%

Muaji Tetor
Pozitiv 20%
Shumë Pozitiv 37%
Gjithsej pozitiv 57%

Të anketuarit që votuan PS në 23 Qershor 42%

Opinioni negativ për Kryeministrin Rama: Nëntor 36%; Tetor 34%
Muaji Nëntor
Negativ  9%
Shumë Negativ  27%
Gjithsej Negativ 36%

Muaji Tetor
Negativ  7%
Shumë Negativ  27%
Gjithsej Negativ 34%

Opinioni pozitiv për Gr. Parlamentar PS: Nëntor 47%; Tetor 47%
Muaji Nëntor
Pozitiv  21%
Shumë Pozitiv  26%
Gjithsej pozitiv  47%

Muaji Tetor
Pozitiv 20%
Shumë Pozitiv  27%
Gjithsej pozitiv  47%

Të anketuarit që votuan PS në 23 qershor 42%

Opinioni negativ për Gr. Parlamentar PS: Nëntor 37%; Tetor 36%
Muaji Nëntor
Negativ  7%
Shumë Negativ 30%
Gjithsej Negativ 37%

Muaji Tetor
Negativ  6%
Shumë Negativ 30%
Gjithsej Negativ  36%

Të anketuarit që votuan djathtas në 23 Qershor 39%

Opinioni pozitiv për Kryetarin e PD-së, Basha: Nëntor 40%; Tetor 41%
Muaji Nëntor
Pozitiv 11%
Shumë Pozitiv  29%
Gjithsej pozitiv  40%

Muaji Tetor
Pozitiv 11%
Shumë Pozitiv  30%
Gjithsej pozitiv  41%

Të anketuarit që votuan PD në 23 qershor 30%

Opinioni negativ për Kryetarin e PD-së, Basha: Nëntor 45%; Tetor 44%;
Muaji Nëntor
Negativ  11%
Shumë Negativ  34%
Gjithsej Negativ  45%

Muaji Tetor
Negativ  10%
Shumë Negativ  34%
Gjithsej Negativ  44%

Opinioni pozitiv për Kryeparlamentarin Meta: Nëntor 44%; Tetor 44%
Muaji Nëntor
Pozitiv  31%
Shumë Pozitiv  13%
Gjithsej pozitiv  44%

Muaji Tetor
Pozitiv 32%
Shumë Pozitiv  12%
Gjithsej pozitiv  44%

Opinioni negativ për Kryeparlamentarin Meta: Nëntor 40%; Tetor 39%
Muaji Nëntor
Negativ  11%
Shumë Negativ  29%
Gjithsej Negativ 40%

Muaji Tetor
Negativ  10%
Shumë Negativ  29%
Gjithsej Negativ  39%

Opinioni pozitiv për Gr. Parlamentar LSI: Nëntor 37%; Tetor 37%
Muaji Nëntor
Pozitiv 26%
Shumë Pozitiv  11%
Gjithsej pozitiv 37%

Muaji Tetor
Pozitiv  26%
Shumë Pozitiv  11%
Gjithsej pozitiv  37%
A duhen përsëritur zgjedhjet në Bashkinë e Korçës?
Po  43%
Jo   43%
Nuk e di  14%

Koment:
Elektorati urban është i ndarë më dysh në lidhje me përsëritjen e zgjedhjeve në Bashkinë e Korçës. Sidoqoftë, në mënyrë eksplicite, kundër përsëritjes së zgjedhjeve janë vetëm 43% e të anketuarve, nga 57% që kanë votuar për të Majtën në 23 Qershor.