Fan Noli/Himni i Flamurit

  131

  O Flamur gjak, o flamur shkabë,

  O vend e vatr’ o nën’ e babë,

  Lagur me lot, djegur me flakë,

  Flamur i kuq, flamur i zi.

  Fortesë shkëmbi tmerr tirani,

  S’të trëmp Romani, as Venecjani,

  As Sërp Dushani, as Turk Sulltani,

  Flamur i math për Vegjëli

  Flamur që lint Shën Kostandinin,

  Pajton Islamn’ e Krishtërimin,

  Çpall midis feve vllazërimin,

  Flamur bujar për Njerëzi.

  Me Skënderben’ u-lavdërove

  Dhe në furtun’ i funtmi u-shove,

  Me Malon prapë lart vrapove,

  Yll i pavdekur për Liri.

  Sa shpesh pastaj për-dhe u-shtrive

  Me zjarr e zi u-ndeze u-nxive,

  Po çdo mizor me shpat’ e grive,

  O fushë-kuq, o shkabë-zi.

  Përpjetë pri-e Shqipërinë,

  Përlintj’a shpirtin dhe fuqinë,

  Diell për vllanë, yrnek për fqinë

  Për botën ëndr’ e qjell i ri.

  it, krahas vlerave të lartpërmendura.