Emigrantët, kushtet për pensionin në Itali

95
Shqiptarët që kanë jetuar dhe punuar në Itali kanë mundësinë të fitojnë pensione sipas kohës që kanë paguar edhe kontributet. Drejtuesja e zyrës së hapur nga shteti italian në Shqipëri thotë se e drejta vjen nga ligji italian i pensioneve. “Sistemi kontributiv fillon që nga data 1 janar 1996, ndërsa sistemi retributiv përfshin pensionistët që kanë filluar punë në vitet ‘90-‘91, kur ka qenë fluksi i emigrantëve të parë”, deklaron për TCH Beskida Aliaj, drejtuese e Patronato INAS CISL Albania. Por çfarë kushtesh duhet të përmbushin pensionistët shqiptarë për të marrë pension edhe nga Italia? “Kushti i parë është mosha 66 vjeç e 7 muaj dhe kushti i dytë është minimumi 5 vite kontribute”, sqaron Aliaj. Ajo thotë se për të aplikuar në IMS, ndryshe instituti i sigurimeve shoqërore italiane, që është ekuivalent me institutin shqiptar të sigurimeve, kandidatët për pension italian duhet të ndjekin këtë rrugë institucionale. “Duhet që këta persona të çregjistrohen nga komuna ku kanë jetuar më parë, mbledhja e të ardhurave të familjes, një kod fiskal dhe një kartë identiteti”, nënvizon Aliaj. Shqipëria ka firmosur marrëveshje me disa shtete për të mundësuar që emigrantët, të cilët kanë punuar jashtë vendit, të përfitojnë pagesat e pensioneve. Së fundmi një masë e tillë është firmosur edhe me Gjermaninë, ndërsa pritet ende zgjidhja e këtij problem Greqinë, ku kanë punuar e punojnë një numër shumë i madh shqiptarësh.