Serbia lejon përdorimin e 4 librave të gjuhës dhe letërsisë shqipe në Preshevë

116
Ministria serbe e arsimit, pas kërkesës së Komisionit për Arsim fillor dhe të mesëm të Këshillit Nacional Shqiptar, ka lejuar për përdorim katër libra për shkollat e mesme të gjuhës dhe letërsisë shqipe në Preshevë të botuara në Republikën e Shqipërisë.
Librat janë të shkruara nga autorë të Shqipërisë dhe ata kosovarë dhe do të shërbejnë për vitin e parë, të dytë, të tretë dhe vitin e katër, për gjimnazet e reformuara. Këto janë librat e vetëm, të cilat, pas më se dy dekadave, do të mund të shënohen zyrtarisht në ditarët shkollorë.
Zejni Fejzullahu, përfaqësues për arsim i Këshillit Nacional Shqiptar, vendimin e Ministrisë serbe të Arsimit e sheh shpresëdhënës edhe për lejimin e teksteve tashmë të bllokuara e që janë të dhuruara nga Ministria Arsimit të Kosovës.
Ndërkaq, Ragmi Mustafa, Kryetar i Preshevës, vendimin e Ministrisë së Arsimit të Sërbisë e ka quajtur vendim politik, që, sipas tij, për arsyetim para botës se Serbia po ua mundëson shqiptarëve furnizim me tekste nga Shqipëria, ndërsa në anën tjetër, bllokon, për më se katër muaj, librat e dhuruara nga Republika e Kosovës.
Për më se dy dekada nxënësit shqiptar në Luginë, në mungesë të librave mësimore, mësojnë me metoda klasike të diktimit, si pasojë e moslejimit të autoriteteve serbe, që tekstet mësimore të importohen nga Kosova e Shqipëria. Katër librat e lejuar pritet që të hynë në përdorim gjatë këtij viti shkollor.