Sigal

Sot arkivisti i bibliotekës së kolegjit të ËHEATONIT, Mark Armstrong më tregoi se libri im ALBANIAN TATTOO , i botuar nga shtëpia botuese Trafford në Bloomington, Indiana,u bë pjesë e biblikotekës së këtij universiteti që është themeluar në vitin 1834.

Të gjithë librat që janë në këtë sallë,janë shkruar nga autorë që kanë punuar ose që punojnë për këtë kolegj. Unë,shqiptari i parë që kam privilegjin, të jem pjese e kësaj biblioteke.