Elastografia, mënyra e re që diagnostikon tumorin e gjirit. Ja si aplikohet

391

HULUMTIMET/ Aparatura është një teknikë dinamike e zhvilluar kohëve të fundit që përdor ultratingullin (US)

Me zhvillimin e vazhdueshëm të teknologjisë edhe në sferën e diagnostikës, dita-ditës po arrihen sofistikime nga më të ndryshme për të bërë sa më preciz diagnostikimin e patologjive të ndryshme. Një nga këto zhvillime aktuale është edhe Elastografia si rezultat i hulumtimeve multidisciplinare. Aparaturat aktuale të sofistikuara të ultrazërit përmbajnë paketat softuerike për aplikim të elastografisë të integruara në platformat bazë ose që mund të integrohen në aparatura ekzistuese, kuptohet, të viteve të fundit. Të dhënat e fituara përpunohen përmes paketës softuerike në formë të kolor maping apo grayscale për të vizualizuar zonën me interes e cila ekzaminohet.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf