Prof. Asoc. Dr. Jordan DACI: EURALIUS nuk ka legjitimitet të japë opinion çështjet kushtetuese të vendit tonë

232
Prof. Asoc. Dr. Jordan DACI
Sigal

1. EURALIUS është fajtor dhe duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet dhe bllokimet e reformës në drejtësi Për ta sqaruar, tani po zbatohet EURALIUS V, i cili është një projekt i zbatuar nga një konsorcium i përbërë nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar si Partner Drejtues, i mandatuar nga Ministria Federale e Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Partner të tjerë janë Qendra Holandeze për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar, Agjencia Austria për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe Këshilli i Lartë Italian për Gjyqësorin. Euralius nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjëherë legjitimitet të vihet në lëvizje dhe të japë mendime mbi çështjet e rëndësishme kushtetuese të vendit tonë. Madje në mendimet e dhëna së fundmi sikurse ai mbi delegimin e gjyqtarëve të Apelit në Gjykatën e Lartë dhe në disa raste të tjera, tregoi paaftësi dhe mungesë të dukshme njohurish mbi të sistemin Kushtetues dhe Ligjor Shqiptar, por mbi të gjitha tregoi mungesë serioze respekti dhe etike profesionale në lidhje me respektimin e parimeve themelore të së drejtës në përgjithësi dhe ato kushtetuese në veçantë të cilat janë universale për të gjithë botën demokratike, pavarësisht formulimeve të teksteve të kushtetutave dhe ligjeve të vendeve. Praktikisht përfshirja e Euralius edhe në reformën në drejtësi ishte jo profesionale dhe praktikisht Euralius është një nga fajtorët dhe duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet dhe bllokimet e deritanishme të reformës në drejtësi, por edhe për lejimin e kapjes së sistemi të drejtësisë nga shumica qeverisë aktuale, duke përfshirë edhe zgjedhjen antikushtetuese të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme znj. Marku. Pra ky mision ka delegjitimuar tërësisht veten e vet nga përfshirja e mëtejshme në çështjet me rëndësi ligjore të vendit tonë dhe është përgjegjës edhe për njollosjen e rolit të BE-së në këto çështje. Në gjykimin tim, KLGJ si institucion kushtetues i pavarur mund të marr mendim vetëm nga Gjykata Kushtetuese dhe e ka të ndaluar të marrë mendim tek çdo institucion ose organizëm tjetër pasi kjo do të ishte ndërhyrje në pavarësinë e tij. Për më tepër që në lidhje me çështjen në fjalë dhe në çështje të tjera, përsëri nuk shoh arsye për të marrë mendim pasi çështjet janë lehtësisht të qarta dhe të zgjidhshme për një njohës mbimesatar të doktrinës kushtetuese të vendit tonë. Pra kjo më le të kuptojë se ose KLGJ nuk është e aftë të bëjë detyrën pasi përbëhen nga njerëz të paaftë profesionalisht dhe këto duhet të zëvendësohen urgjentisht, ose janë njerëz të trembur për të bërë detyrën e tyre dhe duan që të marrin vendimet duke qenë të justifikuar me këto lloj mendimesh krejtësisht anonime dhe të dhënë nga njerëz me formim krejtësisht të zakonshëm. Se çfarë e tremb KLGJ, kjo duhet sqaruar nga vetë KLGJ. Ndërkohë, një variant tjetër i mundshëm, është që KLGJ nuk dëshiron që kjo çështje të zgjidhet dhe kërkon ta zvarrisë duke zgjatur në këtë mënyrë situatën aktuale dhe mënyra më e mirë është kërkimi i një mendimi të tillë. Ndërkohë, nëse lajmi që BE i ka ndërprerë financimin është i vërtet, atëherë ky institucion nuk mund të quhet më as mision i mbështetur nga BE dhe humbet çdo lloj legjitimiteti për të qenë i përfshirë në çështjet e drejtësisë në Shqipëri dhe aq më pak për të dhënë mendime pasi shndërrohet në një OFJ si qindra të tjera që janë në Shqipëri.

2. Në KLGJ janë anëtarë ushtarët e Partisë Dyshoj që qëllimi i një pjesë të anëtarëve të KLGJ të cilët janë emëruar me mbështetjen e shumicës aktuale qeverisëse dhe që kontrollohen nga ato, nuk dëshiron vërtet që kjo çështje të marr zgjidhje dhe kërkon ta zvarris në këtë mënyrë. Ndërkohë, që kjo është një praktikë e zhvilluar tashmë e KLGJ, e cila edhe në rastin e kualifikimit tim nga gara për Gjykatën e Lartë, skualifikim i motivuar tërësisht politikisht, mori mendim nga një institucion i administratës publike si Komisioneri i Shërbimit Civil dhe e përdori atë mendim për të “larë” duar e tij edhe pse një gjë e tillë ishte në shkelje të hapur të statusit të tij kushtetues dhe në kundërshtim të hapur me vetë kushtetutën tonë. Duhet thënë që vetë ligji dhe kushtetuta i japin të drejtë shprehimisht KLGJ të vëri në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, por siç duket ata nuk duan gjykatën kushtetuese, por duan të pyesin shoqata apo ekspertë anonim për të zgjidhur një çështje e cila prek interesat thelbësore të Shqipërisë. Nga ana tjetër, do të ishte një zgjedhje e pakritikueshme dhe shumë e mirë që t’i kërkonte mendim Komisionit të Venecias, i cili është organ i specializuar, me integritet dhe që nëse ne krahasojmë Euraliusin dhe ekspertët e tij me Komisionin e Venecias dhe anëtarët e tij, Euralius dhe ekspertët e tij, do të ngjajnë si një grup të sapodiplomuarish që janë në kërkim të punës së radhës. Gjithsesi, unë gjykoj që KLGJ me paaftësinë dhe mungesën e integritetit të disa prej anëtarëve të tij, nuk do të bëjë asnjëherë atë që duhet për gjyqësorin dhe atë që duhet për Shqipërinë derisa këto ushtarë partiak e të paaftë të shkarkohen e zëvendësohen.