Gjykata Evropiane në Strasburg / Godet KPA për shkarkimin e padrejtë e ish-prokurores Sevdari në 2018, vendimi i trupit gjykues kthehet për rishikim

27
Sigal

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi kalimin në seancë publike të çështjes ndaj ish-prokurores Antoneta Sevdari. Vendimi për të shqyrtuar kërkesën për rishikimin u mor pas kërkesës së Sevdarit dhe vendimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, GJEDNJ, që e gjeti shkarkimin e saj jo proporcional.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në një seancë në dhomë këshillimi, vendosi  të rikthejë nën shqyrtim në seancë publike çështjen e ish – prokurores Antoneta Sevdari, pas një kërkese për rishikimin e vendimit të shkarkimit të kësaj të fundit, drejtuar Kolegjit para rreth një viti.

Trupi gjykues i KPA-së që shqyrtoi këtë kërkesë të Sevdarit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Ina Rama dhe Rezarta Schuetz anëtarë vendosi ta shqyrtojë çështjen më tej në seancë gjyqësore publike, në prani të palëve, kërkueses dhe Komisionerëve Publikë, më datë 11.03. 2024, ora 10:00.
Sipas njoftimit të KPA-së, Kolegji e mori këtë vendim për t’u ofruar garanci palëve për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, si dhe për t’u dhënë mundësinë atyre të dëgjohen dhe të mbajnë qëndrimet e tyre lidhur me kërkesën për rishikimin e vendimit të Kolegjit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.

Tre prej anëtarëve të trupës, gjyqtarët Ina Rama, Rezarta Schuetz dhe Sokol Çomo, kanë qenë pjesë e trupit gjykues që shkarkoi Sevdarin në vitin 2018.

Kërkesa e Sevdarit për rishikim në Kolegj erdhi pasi Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, GJEDNJ gjeti shkelje të nenit 8 të Konventës në rastin e shkarkimit të saj nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Gjykata vuri në dukje se vendimi i shkarkimit ishte “disproporcional”, por theksoi se rasti i Sevdarit duhet të konsiderohet përjashtimor dhe se nuk mund të kthehet në një referencë kundër procesit të Vetingut në tërësi.