Globalizimi i majtë apo i djathë ?

162
Është e vërtetë që kombet duhet të rrisin intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet tyre për t’u përballur me sfidat e ndryshme globale. Por çdo komb duhet të jetë i lirë të ndjekë mënyrën e zgjidhjes së problemit specifik dhe njëkohësisht të respektojë Agjendat Globale që të gjithë kombet lirisht pajtohen.
Në Kinë, për shkak të popullsisë së madhe ka rregulla që ndalojnë për një familje të paturit më shumë se një fëmijë. Por këto rregulla nuk mund të zbatohen në vendet skandinave ku popullsia po pakësohet çdo vit dhe gjenden shumë hapësira ose mbështetje për jetën. Në secilin vend ku po rritet popullsia por është duke u ulur niveli i burimeve mbështetëse si ushqimi, uji, energjia, hapësira për të jetuar, normalisht qeveria do të ndalojë lindjen e pakontrolluar të fëmijëve. Pra, çdo Komb e di problemin specifik për t’u përballur.
Teknologjia po e bën Botën më të vogël dhe Vetëdija Globale po prek mendjen e njerëzve. Por procesi duhet të vijë hap pas hapi, duke ruajtur ndarjen e lashtë si:
1-Individualiteti
2-Familja
3-Lagjja
4-Qarku
5-Qyteti
6-Kombi
7-Kontinent
8-Globi
Kjo është mënyra e duhur ose Globalizmi i duhur ose Globalizmi i krahut të djathtë, i cili përkon me fuqinë e Kombeve duke mbajtur sundimin e ligjit dhe rendit botëror.
Por ka një mënyrë tjetër për të shkuar në Globalizëm dhe ky është një Globalizëm i Majtë. Ky lloj globalizmi ka tendencë të shkatërrojë të gjithë ′′ndarjen′′ përfshirë Familjen, Kombin, Individualitetin, Identitetin e seksit dhe çdo Vlerë Morale, që mund të krijojë aq shumë KAOS sa Njerëzimi nuk e ka njohur që nga fillimi i kohërave. Kaosi social favorizon gjithmone Mafian, Krimin e Organizuar, agimin e Dinjitetit të Njeriut dhe përgatit rrugën drejt skllavërimit të Popujve.
Problemi universal i së majtës është se e majta sundohet nga Ideologjia, Utopia ose gjërat e panatyrshme. Kjo është arsyeja pse e majta gjen gjithmonë një ′′Shkak të mirë′′ për të predikuar duke aplikuar në mënyrë të tmerrshme dhe të gabuar.
Teksa shoqëritë anembanë globit ndodhen mes tensioneve ndërmjet dy anëve të globalizmit, në arenën globale vihet re një tendencë institucionale drejt një globalizmi të majtë, radikal e reflektuar në një hierarki sistematike që kërkon uzurpimin e të drejtave të individit apo të qeverive kombëtare duke i dhënë gjithcka nën kontroll pushtetit të korporatave shumëkombëshe.