Vendi ynë listohet si një nga burimet për mallra të falsifikuara që tentojnë të hyjnë në tregun e Bashkimit Europian. Sipas një raporti të Komisionit Europian mbi mallrat e ndaluara në kufijtë e BE gjatë vitit të kaluar, Shqipëria renditet ndër vendet e origjinës për kategorinë e këpucëve jo sportive.

Vlera e këtyre këpucëve të ndaluara të prodhuara në Shqipëri arrin në mbi 1 milionë euro. Megjithatë ato zënë vetëm 4.43% të totalit të këtij lloji malli, ku Kina zë dhe vendin kryesor.

Me përjashtim të këpucëve, Shqipëria nuk përmendet në asnjë lloj tjetër mallrash. Ndërkohë, vendi kryesor të origjinës për produktet e falsifikuara është pikërisht Kina me 73% të rreth 585 milionë euro mallrave të konfiskuara. Pas saj ndjek Hong Kongu me 10% dhe Turqia me 4.26%.

Edhe pse Shqipëria nuk është një nga vendet kryesore për origjinën e mallrave të falsifikuar, një raport i mëparshëm i KE e liston atë si një nga 4 vendet kryesore të tranzitit të këtyre mallrave. Së bashku me Marokun, Egjiptin dhe Ukrainën, Shqipëria është një nga pikat kryesore që furnizon tregun europian dhe atë vendas me këto lloj produktesh. Furnizuesi kryesor i Shqipërisë në këtë tregti, sipas raportit, është Turqia për mallra kryesisht veshje.