Më shumë fuqi blerëse apo më shumë kohë të lirë? / Ja si përgjigjen francezët

190
Sigal

Në një anketim nga gazeta franceze Alternatives Economiques qytetarët francezë janë pyetur në lidhje me aspektet ekonomike të jetës demokratike.

Një nga rezultatet e sondazhit tregon se 63% e popullsisë mendon se nuk ka mjaft larmi pikëpamjesh në media për çështjet ekonomike, një ndjenjë e përbashkët nga komunitetet rurale tek qytete të mëdha, nga individë me të ardhura të ulëta deri në ato me të larta.

73% e të anketuarve thonë se pyetjet ekonomike nuk trajtohen në një mënyrë mjaft të kuptueshme nga media. Vetëm një në dhjetë mendon se një kuptim më i mirë i ekonomisë nuk është thelbësor për debatin demokratik.

Tri përparësi të përbashkëta

Kur u pyetën se cilat duhet të jenë tri përparësitë ekonomike të qeverisë, zgjedhjet që përmenden më shpesh janë të qarta: forcimi i shërbimeve publike, Zhvendosja e prodhimit dhe Zvogëlimi i ndikimeve njerëzore në planet.

Angazhimi për mirëmbajtjen dhe cilësinë e shërbimeve publike është në krye të alternativave të zgjedhura (35% e të anketuarve) në krahasim me alternativën e reduktimit të shpenzimeve publike, e cila sidoqoftë është e renditur mirë (20%). Dëshira për të zotëruar më mirë globalizimin duke favorizuar, kur është e mundur, prodhimi kombëtar gjithashtu mori miratim të gjerë (34%). Slogani “Made in France” tregon një rritje të fortë dhe të vazhdueshme të popullaritetit prej vitit 1990: në 1997, vetëm 39% e popullsisë thanë se ishin të gatshëm të paguanin më shumë për produktet industriale franceze, sot kjo shifër ka arritur 65%.

Ngjashëm me atë që po ndodh me ekonomistët, globalizimi gjoja i lumtur po merr vëmendje, duke i vendosur udhëheqësit politikë në një vijë të njëjtë në mënyrë që të shmanget një kthim prapa në proteksionizëm të vetëmjaftueshëm.

Beteja ekologjike për mbrojtjen e mjedisit, edhe pse nuk është përparësia e parë, renditet në krye të zgjedhjeve (30% e përgjigjeve).

Çfarë ëndërrojnë francezët?

Sondazhi gjithashtu ofron një ide të aspiratave të popullsisë franceze. Organizatorët e sondazhit kanë luftuar që nga fillimi i veprimtarisë së tyre për uljen e orëve të punës. Natyrisht, nëse pyetja bëhet ashtu siç e bëjnë ekonomistët ndërmjet më shumë fuqie blerëse apo më shumë kohe të lirë, përgjigjja është e drejtpërdrejtë dhe nuk ka ndryshuar për dyzet vjet: përparësi i jepet fuqisë blerëse.

Bllokimi ka rritur përqindjen e atyre që kërkojnë kohë të lirë, duke konfirmuar ndjenjën e përgjithshme të rritjes së kursimeve gjatë punës nga shtëpia. Por zgjedhja ishte vetëm e përkohshme.

Pandemia duket se ka shkaktuar një pamje të ndryshme në botë: përqindja e popullsisë që dëshiron një ndryshim radikal në mënyrën e jetesës në lidhje me transformimet graduale, e cila ka ardhur në rënie në vitet e fundit, ka qenë në rritje që nga fillimi i vitit 2020 (25 % në janar, 37% në shtator).

Për sa i përket pozicionimit politik të personave që kërkojnë ndryshime radikale vihet re një rezultat i habitshëm: mbështetësit e një ndryshimi radikal të jetës janë shumë të djathtë dhe të djathtë ekstrem. Kërkimi për revolucion ka ndryshuar dukshëm kahet ideologjike!

Ky studim gjithashtu bëri të mundur një rekomandim për qeverinë: 73% e popullsisë mendon se qeveria nuk po bën sa duhet për të luftuar evazionin dhe parajsat e fiskale.