SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të dytë për sendin e luajtshëm

413
Sigal

1.Automjeti me targe AA 533 AP, lloji « Autoveture », marka « Land Rover », modeli « Discovery », ngjyra gri, nr.shasie SALLTGM98YA240045, viti i prodhimit 2000, karburanti nafte, me cmim fillestar 140,000 (njeqind e dyzet mije) leke.

Ankandi zhvillohet ne date 06.02.2019 ora 14:00 ne zyren e Permbaruesit Ardian Elezi ne adresen si me poshte.                                                                                        

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.