Rezervat hapin e anulojnë nga 2-3 herë ankande automjetesh e mallrash, për t’u ulur vlerën

605
Rezervat e Shtetit, vazhdojnë të trajtohen si pronë private e drejtorit Irfan Dashi dhe vartësve të tij që hedhin firma mbi ankandet e shitjes dhe tenderët e blerjes së mallrave, duke bërë vlerësime sipas “listës tarifore” që i rekomandon Drejtori Irfan Dashi, në zbatim të kërkesë-ofertave që i bëjnë e që i rekomandojnë, natyrisht duke respektuar pazaret që bëhen, por edhe “qokat” për ata që e kanë emëruar në atë detyrë dhe që e mbajnë akoma, pavarësisht batërdisë që ka bërë me pasuritë shtetërore.


Sigal