Nesër zhvillohet ceremonia përmbyllëse e Projektit IPA të KLSH-së

544
Sigal

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian

Me rastin e konferencës përmbyllëse të projektit të financuar nga BE

“Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm”

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Shqipëri

Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit të Shqipërisë

Ka kënaqësinë t’ju ftojë në konferencë

“Institucionet Supreme të Auditimit, duke parë përpara për të ardhmen”

Të mërkurën më 11 korrik 2018, nga ora 10:00 deri në ora 12:30

Shtëpia e Evropës, Tiranë

Programi

9:45 Kafe e shërbyer në sallë

10:00 – 10:20 Mirëseardhja dhe hapja e konferencës

  1. Bujar Leskaj, Kryetar i Institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqiptar (KLSH)

Zj. Romana Vlahutin, Ambasadore e BE në Shqipëri

  1. Krzysztof Këiatkoëski, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Polonisë (NIK)
  2. Ivan Klesič, Auditor i Përgjithshëm i Kroacisë

10:20 – 10:50 Aktivitetet dhe rezultatet e projektit

  1. Wojciech Kutyła, nënkryetar i NIK, udhëheqës i projektit MS

Ndikimi i tanishëm dhe i pritshëm i projektit në të ardhmen

Znj. Luljeta Nano, Sekretare e Përgjithshme e KLSH, Kryetari i Projektit të PK-së

10:50 – 11:20 Përfitimet e bashkëpunimit ndërkombëtar të Institucioneve Supreme të Auditimit

për ndërtimin e kapaciteteve

  1. Jacek Jezierski, NIK

A është Auditimi i IT-së e ardhmja për Institucionet Supreme të Auditimit?

  1. Paëeł Banaś, NIK

11:20 – 11:30 Fjalimi mbyllës nga z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSH

11:30 – 12:30  Pije freskuese