Kush janë 10 ‘oligarkët’ që kanë përfituar më shumë para nga Thesari i Shtetit

153

Varfëria në vend është ulur këmbëkryq nga rritja e çmimeve, sidomos në këto 3 vitet e fundit, ndërkohë që pensionet janë qesharake. Teksa çmimet e produkteve ushqimore rriten çdo ditë e më shumë, ato që rrisin  fitimet duket se janë oligarkët

Sigal

 Varfëria në vend është ulur këmbëkryq në familjet tona nga rritja e çmimeve, sidomos në këto 3 vitet e fundit, ndërkohë që pensionet janë qesharake. Teksa çmimet e produkteve ushqimore rriten çdo ditë e më shumë, shtresa që vetëm rrit fitimet duket se janë oligarkët. Madje përveç milionave që do shikoni më poshtë në artikull se përfitojnë një grusht njerëzit, s mund të linim pa përmendur se qeveria dha 100 mln euro në 1 ditë për oligarkët dhe 8 mijë lekë lëmoshë për pensionistët para ardhjes së vitit të ri! Tani më 2023 të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se pagesat ditore, që çelen nga thesari arritën në rreth 12 miliardë lekë ose rreth 100 milionë euro më datë 27 dhjetor 2022. 

Kompania “Kastrati shpk” zë vendin e parë nga bizneset që kanë thithur transferta nga Thesari i Shtetit gjatë vitit 2022 për furnizimet dhe shërbimet. Sipas të dhënave të Open Data Albania, na rezulton e theksuar rritja e vitit 2022 për shoqërinë “Kastrati shpk”. Kjo shoqëri në 2019–2021 ka shënuar transaksione mesatare vjetore prej 1,82 miliardë lekë, ndërsa në 2022, arkëtoi 135% më shumë se mesatarja: konkretisht arkëtime në vlerën afro 4.3 miliardë lekë. Kjo rritje tregon hapur se sa shumë ka përfituar biznesmeni Shefqet Kastrati nga vendimet e Bordit të Transparencës me çmimet e tregtimit të karburanteve.

Renditja e përfituesve nga Thesari i Shtetit gjatë viteve 2019 – 2022

Pas Kastratit, sa i përket rritjes gjatë 2022 kundrejt mesatares vjetore të trevjeçarit pararendës na rezultojnë “Geci shpk”, Infosoft Systems; G.P.G dhe “Ante Group”.“Gjoka 87” renditet e dyta për vlerë më të lartë pagesash nga thesari katër vjeçar 2019-2022 me arkëtime 12.4 miliardë lekë.

Bizneset që kanë përfituar më shumë para përmes Thesarit të Shtetit në dymbëdhjetë muajt e vitit 2022.

Përgjatë viteve kemi edhe lëvizje të kompanive në renditjen e 30-të më të mëdhave si përfituese nga thesari i shtetit. Kompani që kanë hyrë për herë të parë në 4 vite (2019-2022) në listën e 30 kompanive më të mëdha përfituese nga buxheti i shtetit janë: Shoqëri e Thjeshtë Intekar – ASL; Kurum international sh.a; Alb-Building; Advance Business Solutions – abs; Military System Supply; Geci; Alko Impex Construction; Bami; Ulza dhe Nova Construction 2012. Rikthim në këtë listë pas mungesës në vitin 2021 ka pasur kompania D&E.

10 operatorët ekonomikë me më shumë vlerë: Transaksione nga Thesari i Shtetit 2022:

Në vend të parë për vlerë transaksione thesari 2022 qëndron Shoqëria e Thjeshtë, Intekar – ASL, zbatuese e projektin “Ndërtimi i Tunelit të Llogarasë”, në seksionin rrugor Orikum – Himarë, pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë – Sarandë). Kjo shoqëri me pronësi turke, ka përfituar nga buxheti i shtetit 5.88 miliard lekë gjatë 2022. Vlera totale e ndërtimit të Tunelit Llogara pa TVSH është 17.03 miliard lekë.

Kastrati sh.p.k. renditet i dyti përsa i takon vlerës së përfituar nga thesari në vitin 2022, me vlerë total transaksionesh 4.27 miliard lekë. Është themeluar në vitin 1995 me objekt veprimtarie import eksportin dhe tregtinë kryesisht të karburantit dhe vajit. Kastrati shpk (jo SHA) ka përfituar para nga buxheti i shtetit si furnitor i karburantit dhe vajit për institucionet publike apo për subvencion mbi karburantin dhe vajin për fermerët.

Kastrati shpk. Shoqëria në 2019 – 2021 ka shënuar transaksione mesatare vjetore prej 1,82 miliard lekë, ndërsa në 2022, arkëtoi 135% më shumë se mesatarja, konkretisht arkëtime në vlerën 4.3 miliard.

E dyta në renditje, kjo shoqëri është furnitor mallrash dhe jo operator i angazhuar në Vepra dhe Investime Publike çka është tipike për vlera të larta buxhetore.

G.P.G. Company renditet e treta me 3 miliard lekë të përfituara nga Thesari, e themeluar në 1996 kompania është kontraktor publik për kryerjen e punëve publike kryesisht infrastrukturë rrugore.

Shoqëria që renditet në vendin e katërt përsa i takon pagesave nga thesari i shtetit është Gjoka 87, me 2.94 miliard lekë të përfituara nga buxheti i shtetit gjatë vitit 2022.

Gjoka 87 është një shoqëri koncesionare e themeluar për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës së Arbrit, projekt i fituar nga kompania mëmë  Gjoka Konstruksion në 2017. Projekti ka vlerë financimi buxhetor shtrirë në vite mbi 30 miliard lekë, dhe pritet shtesë e fondeve buxhetore për shkak të problematikave në ndërtimin e tunelit.

Salillari është operatori ekonomik, që mbyll listën me 5 përfituesit më të mëdhenj nga Thesari i Shtetit për vitin 2022, me vlerë të arkëtuar 2.58 miliard lekë. Salillari është themeluar në vitin 1994 dhe është zotërues i 6 shoqërive, ku ndër to 3 janë koncesione.

Fusha renditet kompania e 6-të më e madhe përfituese e thesarit të shtetit për vitin 2022, me vlerë 2.17 miliard lekë. Kjo kompani ka një portofol punësh në rikualifikime urbane dhe së fundmi edhe në rrugë koncesionare. Në katër vite drejtpërdrejtë nga Thesari i Shtetit Fusha shpk ka arkëtuar 9.12 miliard lekë.

Në renditje i shtati për vlerë më të lartë transaksione thesari gjatë vitit 2022 është shoqëria që zotëron marrëveshjen Partneritet Publik Privat për Financim, ngritje dhe operimi i shërbimit të skanimit të kontenierëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.

Përmes Raiffeisen Bank në favor të kësaj kontrate gjatë vitit 2022 janë bërë pagesa me vlerë 2 miliard lekë. Në Shqipëri kontrata e njohur si Rapiscan zbatohet nga S2 Albania, kjo sipas marrëveshjes PPP Partneritet Publik Privat për Financim, ngritje dhe operimi i shërbimit të skanimit të kontenierëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë e ndryshuar.

Infosoft Systems është operatori i tetë ekonomik sipas vlerës transaksione thesari viti 2022, përkatësisht me 1.83 miliard lekë. Kjo kompani është themeluar në vitin 1995. Transaksionet e përfituara nga kjo kompani lidhen me mirëmbajtjen e sistemeve komjuterike, si dhe me investimet për shtimin e pajisjeve kompjuterike dhe softëare. Është rasti i dytë për vitin që në listën e përfituesve më të mëdhenj, pozicionohet një kompani ofruese mallrash dhe jo Implementuese e Veprave Publike (pas Kastratit).

Në vendin e nëntë në renditje të kompanive përfituese të mëdha të vlera thesari 2022 është Kurum International sh.a. me transaksione 1.62 miliard lekë. Kurum është një shoqëri aksionare e huaj me origjinë kapitali turk e themeluar në vitin 1998. E gjithë shuma e transaksione thesari për këtë shoqëri lidhet me rimburisimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Gjikuria është operatori ekonomik, që mbyll renditjen e 10 kompanive që kanë përfituar më shumë vlerë thesari i shtetit në vitin 2022. Shuma e përfituar nga Buxheti i shtetit nga kjo kompani është 1.61 miliard lekë. Gjikuria është themeluar në vitin 1995 dhe paratë publike të përfituara janë për punë publike të realizuara ose në proces