Ja përgjigjet e sakta të provimit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë për Maturën Shtetërore

2267

Maturantët zhvilluan dje provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Ky ishte provimi i dytë i maturës, pas atij të gjuhës së huaj. Më 17 qershor, pritet që të bëhen publike edhe rezultatet e provimit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Ndërkaq, AKP ka publikuar skemën e vlerësimit të provimit.
Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (gjimnaz, gjimnaz gjuhësor, seksion dygjuhësh, pedagogjike), varianti A http://www.akp.gov.al/images/matura_2017/letersi/letersi_gjimnaz_a.pdf
Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (gjimnaz, gjimnaz gjuhësor, seksion dygjuhësh, pedagogjike), varianti B http://www.akp.gov.al/images/matura_2017/letersi/letersi_gjimnaz_b.pdf
Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, profesionale, varianti A http://www.akp.gov.al/images/matura_2017/letersi/letersi_profesionale_a.pdf
Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, profesionale, varianti B http://www.akp.gov.al/images/matura_2017/letersi/letersi_profesionale_b.pdf
Pikët maksimale të provimit janë 50, ndërkohë konvertimi i pikëce në nota bëhet sipas skemës së mëposhtme:
Konvertimi i pikëve në nota
0-9 Pikë 4.00; 10 Pikë 4.50; 11 Pikë 4.67; 12 Pikë 4.83; 13 Pikë 5.00; 14 Pikë 5.17; 15 Pikë 5.33; 16 Pikë 5.50; 17 Pikë 5.67; 18 Pikë 5.83; 19 Pikë 6.00; 20 Pikë 6.17; 21 Pikë 6.33; 22 Pikë 6.50; 23 Pikë 6.63; 24 Pikë 6.75; 25 Pikë 6.88; 26 Pikë 7.00; 27 Pikë 7.13; 28 Pikë 7.25; 29 Pikë 7.38; 30 Pikë 7.50; 31 Pikë 7.63; 32 Pikë 7.75; 33 Pikë 7.88; 34 Pikë 8.00; 35 Pikë 8.13; 36 Pikë 8.25; 37 Pikë 8.38; 38 Pikë 8.50; 39 Pikë 8.64; 40 Pikë 8.79; 41 Pikë 8.93; 42 Pikë 9.07; 43 Pikë 9.21; 44 Pikë 9.36 45 Pikë 9.50 46 Pikë 9.60 47 Pikë 9.70 48 Pikë 9.80 49 Pikë 9.90; 50 Pikë 10.