“Ende nën ujë 3400 hektarë tokë bujqësore”, Bashkia Shkodër: Rruga e Obotit është e bllokuar

25
Sigal

Vijon të jetë problematike situata nga përmbytjet në Shkodër. Ndonëse prej ditësh nuk ka pasur prezencë të reshjeve, uji nuk është tërhequr.

Sipas të dhënave të bëra publike nga bashkia Shkodër, në këtë qark ende janë nën ujë 3400 hektarë tokë bujqësore.

Ndërkohë hidrometri në Dajç, Liqenin e Shkodrës dhe lumin Drin ka shënuar rënie të nivelit të ujit. Njësia Administrative Ana e Malit vijon të ketë problemet më të mëdha. Rruga e Obotit është e bllokuar.

Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 70 cm dhe kalohet me makina ushtrie. Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre 50-60 cm.

Njoftimi i plotë:

INSTITUCIONIT TE PREFEKTIT TË QARKUT SHKODËR

SHKODËR

Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 18.02.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

• Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.37 m.(Kuota max 6.30 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rënie të nivelit të ujit me 10cm.
• Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30, shënon kuotën 8.80 m.(Kuota max 8.70 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kemi rënie të nivelit të ujit me 13cm.
• Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30, shënon kuotën 6.85 m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme, kuotat janë të pandryshuara.

Bashkia Shkodër

Sipërfaqe totale e përmbytur 3400 Ha
1. Tokë e pakultivuar 720 Ha
2. Foragjere të dyta, jonxhe 2540 Ha
3. Grurë 65 Ha
4. Bimë Dekorative 47 Ha
5. Pemtore 25 Ha
6. Serra 3 Ha

Nj.A. Ana e Malit

1. Rruga e Obotit është e bllokuar. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 70 cm (kalohet me makina ushtrie).
2. Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre 50-60cm.
3. Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.
4. UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë
5. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1100 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan, Oblikë, Velinaj, Shtuf.

• Tokë e pakultivuar 220 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 840 Ha
• Grurë 15 Ha
• Pemtore 15 Ha
• Bimë dekorative 7 Ha
• Serra 3 Ha

6.90 shtëpi kanë prezencë uji në oborre( fshati Obot)

7. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.

8. Shumë garazhe e stalla bagëtish janë të përmbytura në fshatin Obot.

9. Makina e Ushtrise në gatishmeri tek rruga e Obotit.

10. Varkat e ushtrisë F.A reparti BMR Tirane janë në gatishmeri (sipas nevojave) tek ura Sadiçit (fshati Obot).

Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1300 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Mushan, Shirq, Suka-Dajç, Belaj, Rrushkull, Samrish i Ri, Darragjat, Pentar-zona fushore), nga të cilat:

• Tokë e pakultivuar 250 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 980 Ha
• Grurë 30 Ha
• Bimë dekorative 40 Ha

2. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji rreth 130 cm.
3. 75 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.
4. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.
5. Makina e Ushtrisë në gatishmëri tek Dispeçeri Mushan.
6. Ditën e djeshme janë shpërndarë në fshatin Shirq 23 ton koncentrat, dhe në fshatin Dajç 17 ton koncentrat për familjet që mbarështojnë në blegtori.

Nj.A.Velipojë

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 130 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i Ri, Luarz. Ças, Reç i Ri.

• Tokë e pakultivuar 30 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 100 Ha

2. Në 4 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.

Nj. A. Guri i Zi
Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, në fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë
1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 300 Ha, konkretisht në fshatrat Trush, Bërdicë e Sipërme.

• Të pakultivuara 70 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 210 Ha
• Grurë 20 Ha

2.Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

Nj.A.Rrethina

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 570 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushen e Oblikës), Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri dhe Dobraç
• Tokë e pakultivuar 150 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 410 Ha
• Pemtore 10 Ha

2. 15 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.

Lagje Nr.1

Si pasojë e përmbytjeve, në zonen e Livadheve rreth 200 shtëpi kanë prezencë uji në oborre dhe 2 familje kanë prezencë uji në banesa.

-Bashkia Shkodër në kushtet e ndodhura, në referencë të Ligjit Nr.45/2019 “Për Mbrojtjen Civile ”, kërkon shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për Nj.A. Ana e Malit dhe Dajç.

-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.

-KËRKOHET MBËSHTETJE ME BAZË USHQIMORE, SASIA 640 TON PËR GJËNË E GJALLË (KONCENTRAT) PËR NJ.A. ANA E MALIT, DAJÇ DHE RRETHINA.

K R Y E T A R

Voltana ADEMI