Shkollimi dhe punësimi pas studimeve në Zvicër. Ja dokumentat, kriteret dhe adresat e aplikimit

616
Sigal

Studime dhe punësim pas studimeve në Zvicër në Hoteleri-Turizëm

Dokumentacioni, adresat, rregullat dhe koha e kontaktit

Përshkrimi i punës

Mundësia më e mirë e studimeve në fushat e Menaxhimit dhe Hoteleri-Turizmit. Europe Agency tashme bën të mundur për studentet Shqiptare mundësinë e diplomimit në një nga degët e mëposhtme në Kolegjin më me zë në Zvicër. Ne përfundim te studimeve, studentet pajisen me një diplomë ndërkombëtare e njohur ne gjithë boten.

Ajo çka e bën unik këtë program është se:
Në përfundim të studimeve, Kolegji ofron mundësinë e PUNESIMIT në resortet më me famë botërore kundrejt asnjë pagese shtesë: Krahas kësaj programi akademik është i ndërtuar mbi bazën e studimit dhe Internship (praktikave të punës) me pagesë. Programet e studimit janë në degët si më poshtë:

*One-year Diploma Program in Hospitality Managementhotel-managment 
(Bachelor of Arts Degree – Stage One)

Ky program një-vjeçar është i pari 12-mujor intensiv si hyrje të nivelit në periudhën e Bachelor of Arts program, i projektuar për ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm dhe janë në kërkim për një karrierë në mikpritjen ose industrinë e turizmit. Ajo synon të pajisë studentët me një kuptim të gjerë të aspekteve operative të industrisë hoteliere ndërkombëtare dhe njohuri për parimet e përfshira. Ajo përbëhet nga një afat studimi prej 20 javësh plus një periudhë prej 4-6 muaj Internship me pagese deri ne 1800 euro/muaj në Zvicër.

*Tëo-year Higher Diploma Program in Hospitality Management
(Bachelor of Arts Degree – Stage Tëo)Hospitality

Kjo periudhe studimi dy-vjeçare jep njohuri të nevojshme për të nisur një karrierë në industrinë e turizmit dhe mikpritjes. Studentët janë të ekspozuar ndaj subjekteve menaxhimin e biznesit të cilat përfshijnë, kontabilitetit shitjes dhe marketingut, si dhe menaxhimit të burimeve njerëzore. Për studentët në kërkim të vendosjes ndërkombëtare, ky dy vjeçar është një domosdoshmëri. Ajo përbëhet nga dy mandate studimit të 20 javë secili plus dy periudha prej 4-6 muaj Internship me pagese deri ne 1800 euro/muaj në Zvicër. Kjo është e nevojshme në mënyrë që të vazhdojë në vitin e tretë të studimit.

*Three-years Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management
(Bachelor of Arts Degree – Stage Three)diploma in Hospitality

Diploma Nderkombetare në Hotel dhe Menaxhimin e Mikpritjes ofron studentëve me një kualifikim akademik që është tërheqës për punëdhënësit potencialë, aftësitë dhe aftësinë për të hyrë në botën e punës, dhe një “kuti mjet” që mund të aplikohen për një gamë të karrierës në mikpritjen industrisë. Të diplomuarit mund të bëhet menaxherët realizohet, të aftë për të punuar nëpër një varg të ndërmarrjeve publike dhe private, duke përfshirë objekte të kohës së lirë, hotelet, parqet temë, konferenca, ekspozita dhe madje edhe të menaxhimit. Programi përdor një varg të metodave të mësimdhënies për të lehtësuar të mësuarit. Kujdes i veçantë është marrë për të përdorur më efektive të mësimdhënies dhe vlerësimit metodës për çdo modul.
Ajo është e përbërë nga tre kushtet studimit të 20 javë secili plus tre periudha prej 4-6 muaj Internship me pagese deri ne 1800 euro/muaj Zvicër.

Të tre këto programe ku gjysma e epriudhës është studim dhe gjysma Intership ka një apgesë 1800 euro në muaj.

Me këtë pagesë që ju do te merrni gjatë praktikës së punës në Zvicër, do te keni mundësinë që të mbuloni shpenzimet monetare te programit.

KRITERET E APLIKIMIT:

1. Anglishte shumë e mirë në të shkruar dhe të folur.

2. I pastër penalisht (Dëshmi penaliteti të pastër)

3. Garanci bankare.

SHËNIM:

Për të aplikuar bëhet vetëm pagesa e aplikimit 400 euro. Pjesa tjetër e pagesës për secilin program kryhet vetëm pas marrjes së vizës…

Për të aplikuar:

• Ju lutemi, sigurohuni që të plotësoni çdo informacion të rezymesë tuaj në Anegino.

• Rezymeja juaj në Anegino duhet të shoqërohet me fotografinë tuaj.

Vetëm Cv-të e përzgjedhura do të kontaktohen për intervistë (Europe Agency).