Drejtësia e kapur/ Njerëzit e Vetingut “të paprekshëm”, Gjykata e Lartë shpall të pafajshme Etleda Çiftjan që fshehu vilat dhe falsifikoi dokumentat

13
Sigal

 

Gjykata e Lartë shpalli përfundimisht të pafajshme komisioneren e Vetingut, Etleda Çiftja, megjithëse Prokuroria e Posaçme kishte siguruar edhe prova dhe kërkonte dënimin e saj për “fshehje pasurie” dhe “falsifikim dokumentash”.

Gjykata e Lartë shpalli përfundimisht të pafajshme komisioneren e Vetingut, Etleda Çiftja, megjithëse Prokuroria e Posaçme kishte siguruar edhe prova dhe kërkonte dënimin e saj për “fshehje pasurie” dhe “falsifikim dokumentash”.

Vendimi është marrë mesditën e kësaj të Marte (26 shtator 2023) nga Kolegji Penal në Dhomë Këshillimi. Më herët, gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe ajo e Apelit kishin vendosur pafajësi për Çiftjan. Tashmë, edhe Gjykata e Lartë vendosi të lërë në fuqi vendimet e shkallëve më të ulëta.

Ky rast dëshmon se, më së paku, “drejtësia e re” e trajtoi si të paprekshme komisioneren e Vetingut, megjithëse prokurorët e posaçëm siguruan materiale të plota, që dëshmonin se ajo kishte falsifikuar dokumentat për blerjen e një toke, si edhe kishte kryer veprime fiktive me pasurinë. Përfundimi i procesit gjyqësor ndaj Etleda Çiftjas ishte i parashikuar që kur SPAK-u nisi hetimin. Prokuroria e Posaçme e mori të pandehur komisioneren e Vetingut në qershor të vitit 2022. Pavarësisht kësaj pozite proceduriale, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk mori masën e pezullimit të saj nga detyra, siç ka ndodhur në raste të ngjashme me anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Luan Daci e Ardjan Hajdari.

Po ashtu, vëzhguesit e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM), të cilët janë vëzhguesit e hollë për mënyrën se si po zbatohet Reforma e Drejtësisë në Shqipëri, gjithashtu nuk bën asnjë përpjekje për të rekomanduar më së paku pezullimin nga detyra të Etleda Çiftjas.

Përkundrazi, komisionerja vijoi të kryente rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, madje edhe të vendoste shkarkimin e një dyzine prej tyre, megjithëse vetë i kishte “letra” shumë më keq se sa ato të subjekteve të Vetingut.

Në 12 shtator të vitit 2022, Prokuroria e Posaçme kërkoi shpalljen fajtor dhe dënimin e Etleda Çiftjas me 1 vit burgim, të konvertuar në shërbim prove 2-vjeçare, për kryerjen e veprave penale të “falsifikimit të dokumentave” dhe “fshehjes, deklarimit të rremë dhe mosdeklarimit të pasurisë”. Pak ditë më pas, në 16 shtator, Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë vendosi ta shpallte të pafajshme. SPAK-u e ankimoi vendimin në Gjykatën e Apelit, e cila në janar të vitit 2023 vendosi të konfirmojë pafajësinë. Prokurorët e SPAK-ut, të bindur për fajësinë e komisioneres së Vetingut, ushtruan rekurs në Gjykatën e Lartë, e cila vendosi tashmë që të vulosë pafajësinë e Etleda Çiftjas.

Akuzat ndaj komisioneres së Vetingut

 Sipas SPAK, nga hetimet e kryera ka rezultuar e provuar tej dyshimit të arsyeshëm se e pandehura Etleda Çiftja, në deklaratën e pasurisë, datë dorëzimi 17.07.2017, ka kryer deklarim të rremë te pasurisë, e konkretisht në lidhje me burimin e blerjes së apartamentit të banimit, të dy parcelave tokë arë me sip 1450 m2 dhe me sip 3440 m2, mënyrën e fitimit të pronësisë për dy sipërfaqet e tokave arë si dhe në lidhje me qëllimin e marrjes së një kredie pranë ish-Banka Emporiki – Shqipëri sh.a.

Gjithashtu e pandehura Etleda Çiftja, ka dorëzuar pranë ILDKPKI, një kontratë me përmbajtje të falsifikuar, referuar çmimit të pasqyruar në të, provuar tej çdo dyshimi të arsyeshëm, pasi kjo kontratë nuk përputhet me atë të gjendur pranë arkivës së zyrës noteriale ku është përpiluar dhe pranë ASHK-së në momentin e regjistrimit të pasurisë për të cilën është lidhur kjo kontratë.

Për SPAK-un, kjo kontratë përmban të dhëna të rreme edhe në lidhje me vetë veprimin e pasqyruar në të, pra shitje, blerjen e parcelës tokë arë.