Studimi i ri pretendon se fëmijët e vaksinuar duket se janë “shumë më pak të shëndetshëm” sesa ata të pavaksinuar

324
Sigal

Një studim i ri i botuar në Revistën Ndërkombëtare të Kërkimit Mjedisor dhe Shëndetit Publik ka zbuluar se fëmijët e vaksinuar kërkojnë shumë më tepër kujdes shëndetësor sesa fëmijët e pavaksinuar. Të paktën kjo është ajo që ata gjetën nga grupi i fëmijëve të përdorur për të mbledhur të dhënat.

Ky lloj studimi është interesant për faktin se studimet që krahasojnë fëmijët e pavaksinuar me fëmijët e vaksinuar mungojnë, nuk ka shumë prej tyre. Këto studime, siç deklarojnë autorët, “kryhen rrallë”.

Asnjë nga studimet e sigurisë për vaksinat pas licencimit nuk ka përfshirë krahasime me grupe krejtësisht të pa ekspozuara ndaj vaksinave.

Studimi arrin në përfundimin se “fëmijët e pavaksinuar në këtë praktikë nuk janë, në përgjithësi, më pak të shëndetshëm se të vaksinuarit dhe se me të vërtetë fëmijët e vaksinuar duken se janë dukshëm më pak të shëndetshëm sesa të pavaksinuarit.

Burimi i të dhënave për këtë studim ishte i gjithë faturimi dhe regjistrat mjekësorë të Pediatrisë Integrative, një praktikë private pediatrike e vendosur në Portland, Oregon.

Studimi thekson nevojën për më shumë hulumtime duke pasur parasysh faktin se, përsëri, vështirë se ka ndonjë të tillë në këtë fushë. Ata pajtohen me Mawson et al., 2017, të cilët raportuan: “Kërkimi i mëtejshëm që përfshin mostra më të mëdha dhe të pavarura është i nevojshëm për të verifikuar dhe kuptuar këto gjetje të papritura në mënyrë që të zgjidhet ndikimi i vaksinave në shëndetin e fëmijëve” dhe me Hooker dhe Miller 2020, të cilët theksojnë : “Studimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të kuptuar spektrin e plotë të efekteve shëndetësore që lidhen me vaksinimin e fëmijëve”.

Këto studime të përmendura më lart gjithashtu kishin gjetje të ngjashme.

Sipas autorëve,

Vaksinat vlerësohen gjerësisht si të sigurta dhe efektive brenda komunitetit mjekësor dhe janë një pjesë integrale e sistemit aktual mjekësor amerikan. Ndërsa përfitimet e vaksinimit janë vlerësuar në studime të shumta, ndikimi negativ dhe jospecifik i vaksinave në shëndetin e njeriut nuk janë studiuar mirë. Kohët e fundit, është përcaktuar se ekziston ndryshim në përgjigjet individuale ndaj vaksinave, që ekzistojnë ndryshime në profilin e sigurisë së vaksinave të gjalla dhe të inaktivuara dhe se administrimi i njëkohshëm i vaksinave të gjalla dhe të inaktivuara mund të shoqërohet me rezultate të dobëta. Nuk janë publikuar studime që raportojnë mbi rezultatet totale nga vaksinimet, ose rritjen ose uljen e infeksioneve totale tek individët e vaksinuar.

Kjo është e rëndësishme sepse, megjithëse vaksinimet në disa raste mund të mbrojnë kundër sëmundjes së synuar, çfarë tjetër mund të bëjnë jo vetëm në periudhën afatshkurtër, por në atë afatgjatë? Gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se në raste të tjera, si vaksina HPV, nuk ka prova që ato mbrojnë kundër sëmundjes së synuar.

Një shembull tjetër i shkëlqyeshëm vjen nga një studim i botuar në 2017 që shqyrtoi futjen e vaksinës së difterisë-tetanozit-kollës (DTP) në një komunitet urban në Guinea-Bissau në fillimin e viteve 1908. Ata zbuluan se vaksina DTP shoqërohej me vdekshmëri 5 herë më të lartë se sa rastet e pavaksinuara. Autorët shprehen si më poshtë:

‘Të gjitha provat e disponueshme aktualisht sugjerojnë se vaksina DTP mund të vrasë më shumë fëmijë nga shkaqe të tjera sesa kursen nga difteria, tetanozi ose pertusis. Megjithëse (kjo) vaksinë mbron fëmijët nga sëmundja e synuar, ajo njëkohësisht mund të rrisë ndjeshmërinë ndaj infeksioneve që nuk kanë lidhje me të.

Ky studim i ri tregon,

Provat klinike para licencimit për vaksinat nuk mund të zbulojnë rezultate afatgjata pasi periudhat e rishikimit të sigurisë pas administrimit janë tipike 42 ditë ose më pak. Shkenca për sigurinë e vaksinave afatgjata mbështetet në studimet e mbikëqyrjes pas tregut duke përdorur baza të dhënash të tilla si Administrata e Ushqimit dhe Barnave të SHBA (FDA) dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) Sistemi i Raportimit të Ngjarjeve të Vaksinave (VAERS) dhe Lidhja e të Dhënave të Sigurisë së Vaksinave. VAERS është një sistem pasiv i raportimit në të cilin, sipas Ross 2011, “raportohen më pak se 1% të efekteve anësore të vaksinës”. Lidhja e të dhënave për sigurinë e vaksinave (VSD) mundet, në parim, sipas Institutit të Mjekësisë (IOM, 2013), të përdoret për të krahasuar rezultatet e vaksinave dhe fëmijëve të pavaksinuar. Bazuar në rekomandimin e IOM, në 2016, CDC publikoi një letër teknike (CDC, 2016; Glanz et al., 2016) për studimin e sigurisë së orarit të rekomanduar të vaksinave pediatrike. Fatkeqësisht, deri më sot, asnjë studim që krahason një larmi rezultatesh të fëmijëve të vaksinuar dhe të pavaksinuar nuk është botuar.

Më poshtë është paraqitur një nga shumë grafikët interesantë nga studimi. Vija portokalli përfaqëson fëmijët e vaksinuar dhe ajo blu përfaqëson të pavaksinuarit.

Për metodat e përdorura, kufizimet dhe më shumë, ju lutemi referojuni studimit.

Prindërit me të cilët unë punoj në Nju Jork, që unë shoh në të gjithë vendin janë shumë të shqetësuar se të drejtat e tyre po u merren, se njohuritë e tyre në lidhje me shkencën po largohen nga një agjendë që thotë vetëm, fëmijët e pavaksinuar janë një problem.

Asnjë studim nuk është bërë në këtë vend, në mënyrë të përshtatshme, për të adresuar rezultatet shëndetësore të fëmijëve të vaksinuar përkundrejt fëmijëve të pavaksinuar. Unë kam parë familje në praktikën time për mbi 20 vjet, që nuk kanë zgjedhur vaksinimin, ata janë fëmijët më të shëndetshëm që kam parë ndonjëherë. – Dr. Lawrence Palevsky, një pediatër i licencuar nga NY

Pse është e rëndësishme: Duke pasur parasysh faktin se Ligji Kombëtar i Vaksinave të Fëmijërisë (NCVIA) ka paguar afërsisht 4 miliard dollarë për familjet e fëmijëve të dëmtuar nga vaksinat, duket se ka disa pika të vlefshme këtu, veçanërisht kundër vaksinimeve të detyrueshme. Përsëri, siç u përmend më lart, VAERS llogarit vetëm rreth 1 përqind të lëndimeve të vaksinës, kjo një përqindje është ajo që regjistrohet.

Një studim pilot i HHS 2010 nga Agjencia Federale e Kërkimit të Kujdesit Shëndetësor (AHCR) zbuloi se 1 në çdo 39 vaksina shkakton dëmtim, një krahasim tronditës me pretendimet nga CDC prej 1 në çdo milion.

Merrni vaksinën MMR për shembull, nëse kërkoni në VAERS, që nga 2/5/19, vetëm numri i papërpunuar kumulativ i ngjarjeve anësore nga vaksinat e fruthit, shytave dhe rubeolës ishte: 93,929 efekte anësore, 1,810 paaftësi, 6,902 shtrime në spital dhe 463 vdekje. Përsëri, mos harroni për atë shifër prej 1% të cituar në studim.

Ekzistojnë një numër shqetësimesh të ligjshme në lidhje me sigurinë e vaksinave që do të kërkonin një artikull mjaft të gjatë dhe shumë të thelluar, por unë thjesht doja ta njoftoja lexuesin këtu shkurtimisht.

Këto janë disa arsye pse hezitimi i vaksinave është në të gjitha kohërat, madje edhe midis shumë mjekëve dhe shkencëtarëve.Për shembull, një studim i botuar në revistën EbioMedicine në 2013 përshkruan këtë pikë, duke theksuar në hyrje:

Gjatë dy dekadave të fundit, disa polemika për vaksinat janë shfaqur në vende të ndryshme, përfshirë Francën, duke shkaktuar shqetësime për efekte të rënda anësore dhe duke prishur besimin tek autoritetet shëndetësore, ekspertët dhe shkenca. Këto dy dimensione janë në thelbin e hezitimit të vaksinave (VH) të vërejtura në popullatën e përgjithshme. VH përcaktohet si vonesë në pranimin e vaksinimit, ose refuzim, apo edhe pranim me dyshime për sigurinë dhe përfitimet e tij, me të gjitha këto sjellje dhe qëndrime që ndryshojnë sipas kontekstit, vaksinës dhe profilit personal, pavarësisht nga disponueshmëria e shërbimeve të vaksinës VH paraqet një sfidë mjekëve që duhet të adresojnë shqetësimet e pacientëve të tyre në lidhje me vaksinat dhe të sigurojnë një mbulim të kënaqshëm të vaksinimit.

Në një konferencë të vitit 2019 mbi vaksinat e vendosura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ky fakt u theksua nga Profesor Heidi Larson, Profesore e Antropologjisë dhe Drejtuese shkencore e Rrezikut dhe Vendimeve në Projektin e Besimit ndaj Vaksinave. Ajo është referuar, siç mund ta shihni, nga autorët në studimin e mësipërm. Në konferencë, ajo theksoi se shqetësimet e sigurisë midis njerëzve dhe profesionistëve të shëndetit duket se janë çështja më e madhe në lidhje me hezitimin ndaj vaksinave.

Ajo gjithashtu deklaroi,

Gjëja tjetër që është një tendencë dhe një çështje, nuk është vetëm besimi te ofruesit por besimi i ofruesve të kujdesit shëndetësor ; ne kemi një vijë frontale shumë të trazuar të shëndetit që po fillon të vërë në dyshim vaksinat dhe sigurinë e vaksinave. Ky është një problem i madh, sepse deri më sot, personi më i besuar në çdo studim që kam parë globalisht është ofruesi i kujdesit shëndetësor.

A nuk ka informacion të mjaftueshëm vetëm këtu për të garantuar pëlqimin e informuar? Unë e kam të vështirë të kuptoj se si dikush që do të merrte vaksinën e re COVID-19, për shembull, do të shqetësohej nëse unë do ta kontraktoja virusin kur ata do të jenë të mbrojtur?

Pse u kemi dhënë qeverive aftësinë për të urdhëruar veprime të tilla? Pse u kemi dhënë atyre kaq shumë fuqi për të diktuar atë që bëjmë dhe si duam të jetojmë? A është në të vërtetë kështu se si duam të jetojmë, a është me të vërtetë lloji i botës që duam të krijojmë?

Një diskutim më i thellë. Çfarë të bëjmë në lidhje me rritjen e presionit të vaksinës?

Pra, shumë janë të shqetësuar për vaksinimin e detyrueshëm. Për më tepër, shumë kanë filluar të shohin që vaksinat e detyruara nuk mund të jenë e ardhmja, por që shërbimet dhe opsionet do të refuzohen nëse nuk mund të vërtetoni se jeni vaksinuar. A është ende koha për të theksuar fajin? Apo ekziston një qasje e re radikale që duhet të marrim? Një ndryshim në botëkuptimin tonë, duke rishikuar se kush mendojmë se jemi, pse jemi këtu dhe çfarë bote duam të krijojmë është vendi ku do të fillojmë të gjejmë përgjigjet që po kërkojmë. A ka funksionuar në të kaluarën lufta dualiste, metoda e armikut? A nuk jemi akoma këtu pavarësisht se e kemi përdorur këtë metodë në të kaluarën? Ndoshta është koha për një bisedë të re, një që e shikon veten në një dritë krejt të re. Kjo ndoshta është mënyra se si ne do t’i zgjidhim sfidat tona të vazhdueshme në thelbin e tyre.