Ja si të zbuloni peshën tuaj ideale

656
Sigal

Më poshtë keni peshën ideale për çdo peson, në bazë të gjatësisë.

Rezultatet bazohen ne këtë lloj formule:

Gjatësia juaj – 100-10% x Gjatësi-100 = Pesha

1- Nëse jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.

2 -Nëse jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.

3- Nëse jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg.

4- Nëse jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg.

5- Nëse jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.

6- Nëse jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg.

7- Nëse jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.

8- Nëse jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg.

9- Nëse jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.

10- Nëse jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg.

11- Nëse jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54. 0kg.

12- Nëse jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg.

13- Nëse jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.

14- Nëse jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg.

15- Nëse jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.

16= Nëse jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg.

17- Nëse jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.

18- Nëse jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg.

19- Nëse jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.

20 Nëse jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg.

21- Nëse jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.

22- Nëse jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg.

23- Nëse jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.

24- Nëse jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg.

25- Nëse jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.

26 -Nëse jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg.

27- Nëse jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.

28- Nëse jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg.

29- Nëse jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.

30 -Nëse jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg.

31- Nëse jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg.