Zbardhet marrëveshja që aleatët kanë firmosur me Bashën

32
Sigal

Zbardhet dokumenti i marrëveshjes së firmosur për koalicionin opozitar mes kreut të PD, Lulzim Basha me aleatëve të tij, për të dalë së bashku në zgjedhjet e 25 prillit.

Siç specifikohet edhe në dokument, PD do të jetë udhëheqëse e koaliconit opozitar ndërsa për dorëzimin e marrëveshjes në KQZ është autorizuar Ivi Kaso.

Në marrëveshje theksohet se termat konkrete të bashkëpunimit brenda koalicionit do të përcaktohen nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe të partive politike në përbërje të tij.

Numri përkatës i kandidatëve qe do të propozojë çdo parti brenda koalicionit do të specifikohet në momentin e depozitimit të listës shumëemërore të kandidatëve të koalicionit, sipas modelit të përcaktuar në aneksin e Udhëzimit nr. I dt. 23.12.2020 te KQZ.

MARRËVESHJE PER KRIJIMIN E KOALICIONIT:

Duke marrë përgjegjesi te përbashkët për të garantuar fitoren e zgjedhjeve të ardhshme me kandidatë të përgjegjshëm dhe me integritet të lartë moral e profesional.

Duke mbajtur në konsideratë nevojën që kanë qytetarët shqiptarë për përfaqësim dinjitoz: në Kuvend, për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike të vendit, gjithmonë e më shumë në rritje të kriminalitetit, zhgënjimit nga politikat dhe premtimet e pambajtuara të qeverisë, aksesit të ulët në shërbimet publike, si dhe mungesën e vizionit zhillimor nga ana e qeverisë.

Duke ndarë të njëjtat vlera dhe parime në veprimtarinë tonë të përgjithshme politike dhe të njëjtin vizion për qeverisjen e vendit.

Duke dëshiruar të bashkëndajmë angazhimet dhe kontributet për fitoren e përbashkët politike:

Vendosëm që;

1. Të formojmë një Koalicion për të konkuruar së bashku në zgjedhjet për kuvendin të datës 25 Prill 2021

2. Emri i koalicionit është…

3. Shkronjat store te Koalicionit do të jenë. Partia udhëheqëse e koalicionit është Partia Demokratike e Shqipërisë

4. Të autorizojmë Z. Lulzim Basha, Kryetar i Partisë Demokratike, të paraqesë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KOZ) listat shumëemërore të kandidateve për deputet, si dhe çdo dokumentacion tjetër të nevojshëm për regjistrimin e koalicionit dhe kandidatëve deri në perfundim të procesit zgjedhor.

5. Të autorizojmě Z. Ivi Kaso që:

a. Të paraqesë kërkesë për regjistrimin e koalicionit”, së bashku me këtë marrëveshje, pranë KQZ-së.

b. Të përfaqësojë Koalicionin gjatë procedurës së shortit, në KQZ, për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit.

c. Të caktojë vëzhguesit e Koalicionit në KZAZ-të, KQV-të dhe VNV-të, në të gjithe vendin.

d. Termat konkrete të bashkëpunimit brenda koalicionit do të përcaktohen nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe të partive politike në përbërje të tij.

Numri përkatës kandidatëve që do të propozojë çdo parti brenda koalicionit do të specifikohet në momentin e depozitimit të listës shumäemërore të kandidatëve të koalicionit, sipas modelit te përcaktuar në aneksin e Udhézimit nr. I dt. 23.12.2020 te KQZ.

e. Në listën shumëemerore të koalicionit zgjedhor do të përfshihen për çdo parti të koalicionit, numri i kandidatëve dhe renditja e tyre, bazuar në peshën elektorale që rezulton për secilën parti. Kandidatet në listat shumëemerore të koalicionit, pavarësisht se cilës parti i përkasin, do të konsiderohen dhe vlerësohen si kandidatë vetëm të koalicionit, duke shmangur trajtimin e tyre sipas përkatësive partiake.

f. Kjo marreveshje hyn në fuqi menjëherë ditën e nënshkrimit të saj.