Voltana Ademi: Rritje e fondeve nga buxheti bashkiak për zhvillimin rural

493
Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Shkodrës, Znj. Voltana Ademi zhvilloi një takim për prezantimin dhe konsultimin e programit për zhvillimin rural të zonës. Aktiviteti i cili u mbajt nën moton “Për Shkodrën e së ardhmes”, kishte në fokus problematikat dhe sfidat e zhvillimit e të integrimit të zonave rurale të kësaj Bashkie. Gjatë fjalës së saj, Ademi u ndal tek disa nga sektorët kryesorë të ekonomisë rurale të cilat do të kenë gjithë vëmendjen kryesore të Bashkisë së Shkodrës, siç janë bujqësia, blegtoria, agro-përpunimi, pyjet dhe kullotat, peshkimi etj.
Ademi tha se mbështetja specifike për bujqësinë dhe agro-përpunimin do të bazohet në investimet në infrastrukturën bujqësore e kryesisht në sistemet e ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja; mbrojtja e tokës nga dëmtimet; ngritja dhe forcimi i shërbimit të këshillimit; marketingu, shpërndarja dhe tregtimi i produkteve në tregje të përshtatshme; parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve të kulturave bujqësore si dhe ato të blegtorisë që mbarështohet; saktësimi dhe regjistrimi i të drejtave të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe kategorive të tjera në hapësirën rurale.
Ajo shtoi se do të punojë në drejtim të rritjes së fondeve nga buxheti bashkiak si dhe orientimin e fondeve të programeve nga donatorë apo ato të partneritetit publik-privat në sektorin bujqësor. Dy elementë të rëndësishëm në programin e kandidates Ademi shihen edhe ndërthurja e investimeve në sektorin bujqësor me ato të karakterit turistik si dhe mbështetja e prodhuesve e fermerëve për t’u vetorganizuar. 
Sigal