Prof. Dr. Fatmir Terziu/ Imigracioni në Britaninë e Bashkuar nga 1 janari 2021. Ja ndryshimet,  dokumentat për të marrë statusin, punësimi dhe rregullat e reja për të vizituar Britaninë

119

 

 

Imigracioni në Mbretërinë e Bashkuar nga 1 Janari 2021

Prof. Dr. Fatmir Terziu

Nga 1 janari 2021, MB do të prezantojë një sistem të ri të kontrollit të imigracionit. Për herë të parë në dekada, shtetasit e EEA (shtetas të EEA) (Zona Ekonomike Europiane, e shkurtuar si EEA, përbëhet nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian (BE) dhe tre vende të Shoqatës Europiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) (Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia; duke përjashtuar Zvicrën) dhe Zvicrës në këtë rast, do t’i nënshtrohen të njëjtave kontrolle të imigracionit si shtetasit jo-EEA. Në Tetor 2020, Deklarata e Ndryshimeve në Rregullat e Emigracionit u paraqit para Parlamentit të Britanisë së Madhe dhe sistemi i ri hyri në fuqi për aplikimet e paraqitura pas orës 9 të mëngjesit në 1 Dhjetor 2020.

Një përmbledhje të ndryshimeve

 Shtetasit irlandezë do të vazhdojnë të jenë në gjendje të jetojnë, punojnë dhe studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar pa marrë lejen e imigracionit dhe do t’ju duhet vetëm të tregojnë pasaportat e tyre si provë e këtyre të drejtave.

Të gjithë shtetasit jo-britanikë / irlandezë, nga 1 janari 2021, do të kërkojnë një status të vlefshëm emigracioni për të jetuar, punuar dhe studiuar në MB. Ndërsa shtetasit jo-EEA do të vazhdojnë të marrin vinjeta në pasaportat e tyre dhe Lejet e Qëndrimit Biometrik, në shumicën e rasteve shtetasit e EEA nuk do të marrin një dokument fizik që vërteton statusin e tyre. Në vend të kësaj, ajo do të lidhet me numrin e pasaportës së tyre dhe do të jetë në gjendje të verifikohet duke përdorur një sistem në internet.

Shtetasit e EEA që jetojnë në MB para 31 Dhjetorit 2020 mund të aplikojnë sipas Skemës së Zgjidhjes së BE për një status të vlefshëm emigracioni, i cili do t’i lejojë ata të vazhdojnë të jetojnë, punojnë dhe studiojnë në MB pa kufizime.

Vizitorët nuk lejohen të ndërmarrin ndonjë punë ose studim afatgjatë në MB, përtej aktiviteteve të caktuara të lejuara, ndërsa mbajnë këtë status. Vizitorëve gjithashtu u ndalohet të përdorin rrugën e vizitorëve për të qëndruar në MB për një kohë të gjatë

Të gjithë të sapoardhurit në MB nga 1 janari 2021 do të kenë nevojë për vizë përpara se të udhëtojnë në MB nëse synojnë të jetojnë, punojnë ose studiojnë në MB.

Qeveria synon të mbajë aplikacionin dhe tarifat e tjera shtesë që vendos për aplikimet e imigracionit në të njëjtin nivel me ato aktualisht dhe, në disa raste, t’i rritë ato. Kjo do të ketë një ndikim të madh tek shtetasit e ZEE-së të cilët aktualisht nuk kanë pse të paguajnë asnjë tarifë për të ushtruar të drejtat e lëvizjes së lirë të BE-së ose për të aplikuar sipas Skemës së Zgjidhjes së BE-së.

Kontrollet e së drejtës për të punuar: punëdhënësit do të vazhdojnë të jenë në gjendje të konfirmojnë të drejtën e një shtetasi të EEA për të punuar duke përdorur vetëm pasaportën e tyre ose kartën e identitetit kombëtar deri më 30 qershor 2021. Nga 1 korrik 2021, punëdhënësit duhet të shohin provën e statusit të imigracionit që do të jetë ose nga Skema e Zgjidhjes së BE-së ose nga sistemi i ri i imigracionit.

Shumë nga rrugët e imigracionit do të riemërtohen dhe do të jenë më përshkruese. Në këtë shënim, ne do të vazhdojmë t’u referohemi itinerareve me emrat e tyre aktualë për lehtësi referimi.

Vizitat në MB

 Ka disa ndryshime të vogla në rregullat e vizitorëve. Vizitorët janë në gjendje të vijnë në MB për deri në 180 ditë në çdo kohë për të ndërmarrë një gamë të gjerë aktivitetesh të lejuara. Për shembull, vizitorët mund të marrin pjesë në konferenca dhe takime, të marrin pjesë në intervista, të mbledhin informacion për punën e tyre jashtë shtetit, të japin dhe të marrin trajnim në shumicën e rrethanave. Disa shtetas, të njohur si “viza shtetasish”, kërkojnë viza para se të udhëtojnë në MB, për shembull ata nga Kina, India ose Afrika e Jugut. Aplikimet për vizat e vizitorëve bëhen në një qendër lokale të aplikimit për viza dhe një vinetë vendoset në pasaportë.

Nga 1 janari 2021, shtetasit e EEA do të klasifikohen si shtetas jo-viza, duke u bashkuar me vende të tjera si SH.B.A., Kanada dhe Australia. Prandaj, atyre nuk do t’u kërkohet të marrin vizë para se të udhëtojnë në MB për t’u vizituar. Në vend të kësaj, ata thjesht do të jenë në gjendje të udhëtojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të aplikojnë gjatë mbërritjes për hyrje si vizitor, ose duke paraqitur pasaportat e tyre një Zyrtari të Emigracionit ose duke kaluar nëpër portat elektronike në kufi. Vizitorët tani do të jenë në gjendje të ndjekin një kurs studimi me një institucion të akredituar deri në 6 muaj. Kurset rekreative për kohën e lirë mund të ndërmerren deri në 30 ditë.

Është e rëndësishme të theksohet se vizitorët nuk lejohen të ndërmarrin ndonjë punë ose studim afatgjatë në MB, përtej aktiviteteve të caktuara të lejuara, ndërsa mbajnë këtë status. Vizitorëve gjithashtu u ndalohet të përdorin rrugën e vizitorëve për të qëndruar në MB për një kohë të gjatë.

Duke punuar në Mbretërinë e Bashkuar

 Punëtorët migrantë të aftë mund të sponsorizohen nga organizata që mbajnë një licencë sponsorizuese të lëshuar nga Ministria e Brendshme e MB. Ata punëtorë migrantë që kryejnë punë të përhershme zakonisht do të sponsorizohen nën Nivelin 2 (Të Përgjithshëm), ndërsa ata që janë të punësuar jashtë shtetit dhe që dërgohen në MB për një detyrë të përkohshme brenda grupit zakonisht sponsorizohen nën Nivelin 2 (Transferimi brenda ndërmarrjes).

Nga 1 janari 2021, punëdhënësit do të duhet të sponsorizojnë shtetas të ZEE-së që nuk kanë tashmë një status imigracioni i cili u jep të drejtë të marrin përsipër rolin e ofruar. Nëse një punëdhënës nuk ka licencë sponsori dhe punëson rregullisht shtetas të EEA, ata këshillohen fuqimisht të aplikojnë për një të tillë tani. Ne kemi përgatitur këshilla të hollësishme në lidhje me regjimin aktual të licencës së sponsorit të Tier 2. Qeveria synon të bëjë një numër të konsiderueshëm të ndryshimeve në këtë itinerar, të cilat janë përmbledhur.

Çfarë nuk po ndryshon?

Roli i propozuar i punës duhet të jetë në nivelin shumë të aftë të RQF 6 (niveli i gradës dhe më lart) dhe të jetë në listën e punës së Kodit Standard të Punës (SOC). Aplikantët duhet të kenë punuar për një entitet jashtë shtetit të lidhur me pronësi të përbashkët dhe kontroll me sponsorin e MB për të paktën 12 muaj para aplikimit, përveç nëse fitimet e tyre janë mbi 73,900.

Aplikantët duhet të fitojnë të paktën 41,500 £ ose minimumi i kodit SOC, cilado që është më e lartë. Migrantët e TIK mund të qëndrojnë në MB vetëm për pesë vjet (nëntë vjet nëse fitojnë mbi 73,900 £). Nuk ka pragje rajonale të pagave ose rregullime të ndryshme për pjesë të ndryshme të Mbretërisë së Bashkuar. Nuk ka ndonjë kërkesë në gjuhën angleze.