Prof. Dr. Elmaz Sherifi: Kryeministri e quan se zotëron fuqi ligjore, saqë zëvendëson edhe Kushtetutën

289

Ndërkombëtarët nuk kanë asnjë kompetencë të kërkojnë krijimin e institucioneve të shtetit shqiptar, të cilat nuk bazohen në asnjë nen kushtetues dhe ligjore. Së dyti, mendimi i shfaqur se, më mirë djepi bosh se shejtanin brenda, për të justifikuar mungesën e Institucioneve të Drejtësisë si Gjykata e Lartë dhe mungesën e Gjykatës Kushtetuese si vet-institucion që garanton respektimin e normave juridike kushtetuese dhe që bën interpretimin e vetë normave kushtetuese dhe akteve të tjera ligjore, që nxjerrin institucionet legjitime të shtetit Shqiptar. Nuk mund të pranohet, sepse kjo vërteton së pari, që Kryeministri paska një fuqi ligjore, të cilën nuk ia garanton asnjë norme kushtetuese për të bërë deklarata të tilla dhe, në një farë mënyre, vetë Kryeministri është personi që përcakton se cili është shejtani, cili është djepi dhe se paska bërë dhe diagnostifikimin e gjithë kësaj trupe të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese në kundërshtim me të gjitha parimet e funksionimit të shtetit. Asnjë Institucion Ndërkombëtar dhe asnjë Ambasador nuk mund të imponojë institucionet e një shteti legjitim të krijojë institucione të cilat nuk gjejnë një bazë kushtetutshmërie. Gjatë gjithë periudhës që unë kam qenë Kryetar i Komisionit Parlamentar të Ligjeve nuk ka pasur guxim një institucion ndërkombëtar që të bëjë kërkesa, të cilat nuk bazohen në parimet e së drejtës të shtetit Shqiptar. Por, mesa kuptohet, të huajt kanë kuptuar shumë mirë defektet që kanë institucionet e Shqipërisë dhe drejtuesit e tyre që logjikisht tregon se janë të kapur dhe urdhërohen për të krijuar norma të reja ligjore, të cilat nuk bazohen në norma juridike kushtetuese ose në norma të ligjeve që kanë të bëjnë me organizimin e institucioneve të shtetit Shqiptar dhe në rastin konkret të krijimit të një institucioni të akuzës siç është Prokurori.

Telegraf