PAA: Qeveria të miratojë paketën e tretë ndihmëse për të papunët dhe të varfërit

82

Partia Agrare Ambjentaliste, me anë të një njoftimi shprehet se qeveria duhet që të miratojë paketën e tretë ndihmëse për të papunët dhe të varfërit.

PAA thekson se duhet një ndihmë e tretë për personat që janë të papunë dhe vuajnë varfërinë.

Deklarata e PAA-së:

Asnjë i papunë dhe i varfër nuk duhet braktisur.

Paketa e tretë për të papunët, të varfërit dhe bizneset është e domosdoshme.

Partia Agrare Ambientaliste (PAA) bazuar në gjendjen tepër të vështirë të bizneseve, të papunëve dhe të varfërve, i apelon qeverisë Rama dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të miratojnë pa vonesë, me trasparencë të plotë dhe me tregues të matshëm paketën e tretë e cila duhet që të konkretizojë ndihmën, kohezionin dhe solidaritetin social.

Paketa e tretë duhet të jetë e mirë studiuar, të targetojë sa më mirë përfituesit konkretë si edhe të reduktojë dhe eleminojë difektet e dy paketave të mëparshme.

Paketa e tretë duhet qartësuar sa më mirë për përfituesit dhe ofruesit e saj.

Ajo nuk mund të jetë sporadike, nuk duhet ketë fokus propagandistik dhe ndjesi euforike.