Nuk garanton pavarësi, është person politik!/ “Safe Journalist” letër shqetësimi për zgjedhjen e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH-së

87
Sigal

Rrjeti SafeJournalists, që mbledh më shumë se 8200 anëtarë në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë gazetarë nga Shqipëria, dhe që vepron për shkeljen e të drejtave të gazetarëve, rastet e cënimit të sigurinë e tyre dhe kufizimin e lirive të medias, ka reaguar përmes një letre shqetësimi për zgjedhjen e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH-së. Kjo letër shqëtësimi i është dërguar Znj. Flutura Açka, Kryetare e Komisionit për Arsimin dhe Informimin Publik Mjetet, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Z. Petro Koçi, Zëvendës Kryetar i Komisionit për Arsimin dhe Informimin e Publikut Mjetet, Kuvendi I Republikës së Shqipërisë, Znj. Armela Krasniqi, Kryetare e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Znj. Desada Metaj, Zëvendëskryetare e Autoritetit të Mediave Audiovizive. Rrjeti ka vendosur në dijeni për këtë shqetësim edhe Ambasadoren Christiane Hohmann, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasadorin Bruce G. Berton, Kryetar i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Z. Olsi Dekovi, Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë.

Rrjeti i SafeJournalists në Ballkanin Perëndimor, kanë shprehur shqetësimin të thellë në lidhje me zgjedhjen e fundit të Z. Alfred Peza si Drejtor i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar (RTSH). Shqetësimet e Rrjetit burojnë nga historia e rëndësishme politike e zotit Peza, duke përfshirë mandatin e tij si deputet i Partisë Socialiste nga viti 2013-2017 dhe si Sekretar i Marrëdhënieve me Shoqërinë Civile dhe Median e Partisë Socialiste deri në shtator 2021.

Në letrën e Rrjetit SafeJournalists theksohet se sipas Ligjit për Mediat Audiovizive Nr. 97/2013, neni 104, individët që kanë mbajtur poste deputeti ose kandidati për deputetë në dy legjislaturat e fundit, ose janë ose kanë qenë anëtarë të partive apo organizatave politike, nuk kanë të drejtë të mbajnë pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm në televizionin publik. Pavarësisht se nuk ka mbajtur një mandat deputeti në dy mandatet e fundit, përkatësia politike dhe aktivitetet e Z. Peza me dhe lidhur me Partinë Socialiste ngrenë shqetësim për sa mund të sigurohet pavarësia e televizionit publik nga ndikimi politik.

Më tej, neni 10 i Statutit të RTSH-së nënvizon domosdoshmërinë e ruajtjes së neutralitetit politik për rolin e Drejtorit të Përgjithshëm, duke thënë se “Drejtori i Përgjithshëm nuk duhet të marrë udhëzime nga një grupim apo parti politike”. Megjithatë, duke marrë parasysh sfondin e konsiderueshëm politik të zotit Peza dhe shtrirjen e përfshirjes së tij në aktivitetet politike, bëhet e vështirë të parashikohet se si ai do të ruajë pavarësinë dhe neutralitetin e nevojshëm politik. Kjo nënvizon rëndësinë kritike të respektimit rigoroz të dispozitave të statutit për të ruajtur paanshmërinë e RTSH-së – thekson Letra.

Për më tepër, Rrjeti SafeJournalist vë re me shqetësim se procesi i përzgjedhjes u karakterizua edhe nga konkurrenca e kufizuar nga kandidatët e tjerë, duke ngritur më tej shqetësimin për legjitimitetin e emërimit. Prania e kandidatëve të tjerë në garë me lidhje me zotin Peza vë në pikëpyetje drejtësinë dhe hapjen e procesit të përzgjedhjes.

Rrjeti i bën thirrje me forcë Komisionit Parlamentar për Arsimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Shqipëri që të shqyrtojë me përpikëri këto shqetësime. Është e rëndësishme të sigurohet që parimet e paanshmërisë, pavarësisë dhe profesionalizmit të mbeten gurët e themelit të RTSH-së, theksohet më tej. Në kontekstin e peizazhit mediatik të Shqipërisë, ku lufta për lirinë e medias është e vazhdueshme, paanshmëria e shërbimit të transmetimit publik ka peshë të konsiderueshme pasi në parim ai luan një rol vendimtar në forcimin e proceseve demokratike.