Nga indeksimi i plotë te strategjia e reformës së pensioneve, Meta propozon katër pika për të përmirësuar situatën e në vend: Qeveria përgjegjëse për…

21
Sigal

Partia e Lirisë ka zhvilluar tryezën për pensionistët dhe personat në nevojë.
Kreu i PL Ilir Meta ka deklaruar se qeveria me politikat e saj mban përgjegjësi për rishpërndarjen e balancuar dhe rritjen e të ardhurave të shtresave më të prekura nga të ardhurat kobëtare.
Meta në emër të PL ka bërë katër poropozime për përmirësimin e situatës në vend.
Pjesë nga fjala e Metës:

Megjithe rritjen e te ardhurave reale kombetare nder vite kategoria e invidiveve ne moshe pensioni perfaqeson mbi 35% e popullsise mbi 20 vjec jo vetem qe nuk eshte perfituese nga shperndarja e te ardhurave reale por jeton ne kushtet e varferise.
Qeveria ne polikat e saj mban pergjegjesi per rishperndarjen e balancuar dhe rritjen e te ardhurave te shtresave me te prekuara nga te ardhurat kombetare. Ky eshte princimi i rritjes ekonomike gjithe perfshirese, qe do te thote qe te gjithe te jene perfitues te rritjes ekonomike.
Partia e Lirise propozon :
1. Indeksimin e plote te mases se pensioneve duke e llogaritur indeksimin mbi bazen e inflacionit te artikujve ushqimore. Edhe sikur nje vit te kete kontribuar nje qytet duket te perfitoje

2. Indeksimi e shpeshte brenda vitit te mases se pensioneve ne rastet e krizave apo pandemive per shkak te rritjes se shpejte te cmimeve

3. Rritjen e pensioneve me neivelin e rritjes reale ekonomike per ta bere rritjen ekonomike gjitheperfshirese

4. Te konsiderohet nje prioritet rritja e te ardhurave te pensionit per kategorite te cilat jetojne ne kushtet e varferise nen 6.85 $ ne dite

5. Duhet te perfundoje strategjia e reformes se pensioneve perfshi implementimin e shtylles se dyte te pensioneve me qelllim te rritjes se mases se pensioneve

Partia e Lirise do te ndermarre keto nisma ligjore :
1. Do te propozoj nje amendament ne ligjin e pensioneve per nje perfitim ne perputhje me masen e kontributit te atyre punonjesve te cilet kane kontribuar ne skemen e pensioneve ne me pak se 15 vite

2. Do te propozoj nje amendament ne ligjin e pensioneve per nje ndryshim te llogaritjes se indeksimit te mases se pensioneve duke konsideruar rritjen e cmimeve te artikujve ushqimore

3. Do te propozoj Gjykates Kushtetuese te gjykoj mbi shkeljen e ligjit te pensioneve nga Qeveria per mos indeksimin e mases se pensioneve ne perputhje me ligjin perkates

4. Do te propozoj Gjykates Kushtetuese mbas ketij gjykymi rimbursimin e plote te te pensionisteve te rritjes se munguar nder vite ne periudhen 2013-2023