KQZ zhvillon sot mbledhjen me këtë rend dite

464
Sigal

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 14.06.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt vendimeve:

  1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zg jidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
  2. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për Këshillin e Bashkiak, Kamëz z.Ramazan Demir Nika në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.