Kosova në njësinë 7, projekte konkrete për rrugë, lagje, arsim, higjienë e uji 24 orë

350
Kandidati për kryetar Bashkie në Tiranë, Halim Kosova, u takua me banorë të zonës së Fsuhës së Aviacionit të cilëve u shpjegoi projektet konkrete për rrugët, lagjet, arsimin, higjienën dhe sigurimin e ujit 24 orë.
Rikualifikim urban i Bllokut të kufizuar nga rruga “Kavajës” – “Babë Rexha” – “Fredinand Deda” dhe Lumi Lana”
Blloku ka sipërfaqe prej rreth 34 Ha.
Rrugët kryesore të këtij blloku ku do të ndërhyhet, janë:
· Rruga “Kel Kodheli” dhe degëzimet;
· Rruga “Skënder Shtylla”
· Rruga “Gaqo Avrazi”
· Rruga “Javer Malo”
· Rruga “Nexhmedin Zajmi”
· Rruga “Aleksandër Albani”
· Rruga “Bedri Pejani”
· Rruga “Ferdinand Deda”
· Rruga “Evlija Çelebi”
· Rruga “Gjergj Pekmezi”
· Rruga “Janaq Paço” dhe degëzimet
· Degëzimet e rrugës “Babë Rexha”që janë pjesë e bllokut
Projekti parashikon:
· Ndërhyrjen në rrjetin rrugore me gjatësi rreth 3.3 km
· Ndërtimin e trotuareve me sipërfaqe rreth 4.100 m2
· Ndërtimin e rrjeteve inxhinjerike (KUSH rreth 4.6 km, KUZ rreth 2.3 km)
· Ndërttimi i rreth 6.2 km linjave rezervë
· Vendosjen e rreth 160 ndricuesve
· Krijimin e rreth 100 m2 sipërfaqe të gjelbëra dhe kënd shlodhëse për fëmijë dhe të rritur në fillim të rrugës “Babë Rexha” vendosja 6 stolave,
· Mbjellja e rreth 360 pemëve,
· Sinjalistika horizontale dhe vertikale, vendosja e rreth 70 tabelave.
· Shtimi i 35 vendeve për parkim
Investimet për vitet 2015 – 2017
Investime në 10 objekte me vlerë 881,438,837 lekë, të cilat konsistojnë, në:
A. Përmirësimi i Higjenës:
1. Blloku në rrugën “Vëllezërit Manastirli”;
2. Blloku i kufizuar nga rruga “Muhamet Gjallesha”-”Myslym Shyri”-rruga e “Kavajës” me kufirin e Nj B Nr. 10.
· Ndërtimi i rrjeteve inxhinjerike: 4.5 km Kanalizime te Ujrave te Zeza, 11 km Kanalizime te Ujrave te Bardha dhe 1 km rrjet ujesjellesi;
· Ndërtimi i 700 m2 sipërfaqe të gjelbera;
· Mbjellja e 500 pemëve të reja, si dhe e 55 shkurre dekorative;
· Ndërtimi i 4 shesheve dhe vendosja e 3 set lodra për fëmijë;
· Vendosja e 30 stolave dhe 51 koshave rrugore per hedhjen e mbeturinave;
· Ndërtimi 1 terreni sportiv.
B. Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor dhe parauniversitar:
1. Shkolla 9 – vjecare “Dhora Leka”;
2. Shkolla 9 – vjeçare “Pjetër Budi”;
3. Shkolla 9 – vjecare “Sabaudin Gabrani”;
4. Kopshtit Nr.2;
5. Ndërtim Kopesht dhe Cerdhe;
6. Ndërtim Çerdhe.
· Rikonstruksioni i 70 klasave;
· Ndërtimi 3 palestrave;
· Ndërtimi i 7 grupe për cerdhe dhe 4 grupe për kopshte;
· Vendosja e 5 set lodra për fëmijë;
· Instalimi i sistemit të ngrohjes për 5 objekte.
C. Infrastruktura rrugore:
1. Blloku i kufizuar nga rruga Kavajës – Babë Rexha – Fredinand Deda dhe Lumi Lana;
2. Blloku kufizuar nga Fusha e Aviacionit – rruga Anesti Lubonja – Lumi Lana- dhe rruga Artan Lenja.
· Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 7 km rrugë dhe 10,500 m2 trotuare;
· Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit rrugor, ku vendosen rreth 380 ndriçues të rinj;
· Vendosja e 11 km linja rrezerve;
· Sinjalistikë horizontale dhe vertikale rreth 200 tabela;
· Krijimi i 73 vende për parking.
· Unë nuk jam një politikan tipik, por ndoshta për këtë keni nevojë.
· Pikërisht pse kam projekte specifike për lagjen tuaj dhe për çdo lagje të Tiranës do tju them ekzaksisht se çfarë do të bëj.
· Në vend që unë të fajësoj të tjerët, gjithë jetën time kam marr përgjegjësi për të zgjidhur problemet
· Unë jam një menaxher i fortë, me vizion të qartë, vendos objektiva dhe arrij standartet.
· Çdo projekt do të përfundohet brenda afatit kohor dhe do të tregoj tolerancë zero ndaj korrupisionitashtu siç kam bërë gjatë gjithë jetës sime.
· Unë do të punoj për të gjithë dhe me të gjithë ju pa asnje dallim.
Sigal