Komisioni i Venecias rrëzon sërish ligjin anti-shpifje të Ramës

79

Komisioni i Venecias ka rrëzuar ligjin anti-shpifje të përgatitur nga Edi Rama.

Pas kërkesë së Asamblesë së Këshillit të Europës, Venecia sot ka dhënë opinionin përfundimtar, duke thënë se ligji i përgatitur nga qeveria e Edi Ramës është censurë.

‘Komisioni i Venecias theksonse autoritetet shqiptare duhet të merren me një problem të mirëfilltë të sjelljes së disa mediave në internet duke përhapur thashethemet e dëmshme dhe sulmet e shpifjeve ndaj figurave publike. Siç u tha, projekt-ndryshimet, siç janë formuluar tani, ngrenë çështje të rëndësishme dhe nuk janë për miratim. Propozimi i diskutuar aktualisht konsiston në shtrirjen e juridiksionit të Autoritetit të Mediave Shqiptare (AMA) dhe Komitetit të Ankesave (KQ) në median online

Zgjerimi i regjimit administrativ, aktualisht ekzistues në fushën e mediave transmetuese, për të gjithë përdoruesit e internetit është i diskutueshëm sepse rrezikon të ekspozojë blogerët individualë dhe përdoruesit e rrjeteve sociale të kufizojnë padrejtësisht kufizimet e lirisë së tyre të shprehjes’ thuhet në opinionin e Komisionit të Venecias.

Sipas ligjit të Ramës AMA merr fuqi të mëdha në lidhje me të gjithë përdoruesit e internetit në Shqipëri.

‘AMA do të marrë fuqi të rëndësishme administrative në lidhje me pothuajse të gjithë përdoruesit shqiptarë të internetit, në veçanti fuqinë për të shqiptuar gjoba të rënda menjëherë të zbatueshme për përmbajtje të pahijshme në media.

Para se t’i jepen kompetenca kaq të gjera AMA-s dhe KQ-së, është e nevojshme të rishikohet përbërjen e këtyre organeve, në mënyrë që të sigurohet autonomia e tyre nga qeveria dhe kontrolli i korporatave dhe të forconi profesionalizmin e tyre. Media online duhet të përfitojë nga procesi i duhur dhe çdo vendim administrativ duhet t’i nënshtrohet një shqyrtimi të plotë gjyqësor. Sanksionet duhet të jenë proporcionale.

Sipas mendimit të tij, Komisioni i Venecias inkurajon autoritetet të mbështesin krijimin e një organi rregullues të pavarur funksionues dhe të pavarur të aftë për të siguruar një sistem efektiv dhe të respektuar të përgjegjshmërisë së mediave në fushën e mediave në internet. Është gjithashtu e nevojshme të sigurohet që mjetet juridike dhe gjyqësore ekzistuese janë efektive në adresimin e shpifjes dhe fjalës së urrejtjes në botimet në internet’, thuhet në opinionin e Komisionit të Venecias.