Henze: ”Buzqeshja”e Ambasadores Amerikane, se fsheh dot dështimin e saj.

479
Sigal

Postimi i këshilltarit CDU, Henze.

In fact, that is problem, with a corrupt executive, without separation of powers, the SPAK cannot function. It is directed against the opposition, as in Russia, and the criminality of the Rama organisation is not investigated. However, the US ambassador cannot admit her failure.

Në fakt, ky është problemi, me një ekzekutiv të korruptuar, pa ndarje të pushteteve, SPAK nuk mund të funksionojë. Isshtë drejtuar kundër opozitës, si në Rusi, dhe kriminaliteti i organizatës Rama nuk hetohet. Sidoqoftë, ambasadorja amerikane nuk mund ta pranojë dështimin e saj.