BE rikthen vizat për shqiptarët, në 2023, lëvizjet vetëm pas miratimit nga ETIAS

265
Sigal

Gjatë vitit 2023, të gjithë shqiptarët që duan të udhëtojnë në një nga vendet e BE-së, duhet të aplikojnë për autorizim pranë sistemit të automatizuar ITA, të kenë bërë pagesën, të kenë plotësuar formularin, dhe vetëm kur të marrin miratim do të lejohet të udhëtojnë në vendet shengen. Për ata që nuk do miratohet autorizimi, do të ndalohet udhëtimi që në pikat kufitare. Ja procesi i aplikimit

Nga nëntori i vitit 2023, shqiptarët do të mund të regjistrohen në ETIAS për të udhëtuar në zonën Shengen pa viza.

Që nga nëntori i vitit 2023, të gjithë mbajtësit e pasaportave shqiptare, që dëshirojnë të udhëtojnë në ndonjë nga vendet e zonës Shengen do të mund të aplikojnë dhe të marrin një ETIAS, njofton website Etiasvisa.com. ETIAS do të thotë Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit dhe do të regjistrojë udhëtarët e përjashtuar nga vizat për në vendet e Shengenit. Megjithëse është pjesë e Europës, Shqipëria nuk është anëtare e Shengenit dhe as pjesë e Bashkimit Europian. Është për këtë arsye që shtetasit shqiptarë, megjithëse janë shtetas evropianë, do të kërkojnë autorizim të vizave ETIAS kur të planifikojnë të vizitojnë vendet që i përkasin zonës Shengen. Autorizimi i vizave ETIAS për vendet e Shengenit po zbatohet nga autoritetet e imigracionit me qëllim forcimin e sigurisë kufitare dhe të brendshme, si dhe mbrojtjen e rajonit nga kërcënimet e sigurisë. ETIAS nuk është një vizë, është një autorizim elektronik udhëtimi, i njohur gjithashtu si formular vize, që do të lehtësojë udhëtimin pa viza. Mbajtësve të pasaportës shqiptare do t’u kërkohet të plotësojnë një aplikim online me të dhënat e tyre personale për të marrë një autorizim elektronik të vizave për Shengen përpara se të udhëtojnë në vendet anëtare nga Shqipëria.

Kërkesat e ETIAS për qytetarët e Shqipërisë

Procesi i aplikimit online për autorizimin e vizave ETIAS për shtetasit shqiptarë do të jetë i thjeshtë, i shpejtë dhe i drejtpërdrejtë. Aplikantit do t’i kërkohet t’i përgjigjet disa pyetjeve bazë të sigurisë dhe të plotësojë një formular të lehtë për t’u përdorur në internet ETIAS. Zyrtarët e imigracionit të Shengenit do të përdorin informacionin e dhënë për të kontrolluar udhëtarët përpara se të udhëtojnë në vendet anëtare. Ky proces verifikimi ka për qëllim rritjen e sigurisë në zonën Shengen dhe parandalimin e individëve, që mund të përbëjnë rrezik për vendet anëtare, të hipin në një avion të destinuar, që të ulet në një ose më shumë prej këtyre vendeve. Pasi të përfundojë aplikimi dhe të jetë marrë pagesa e tarifave të ETIAS, do të fillojë procesi i kontrollit paraprak. Shumica e aplikacioneve përpunohen brenda 1 dite pune, megjithëse disa raste mund të kërkojnë deri në 3 ditë pune. Pasi aplikimi të verifikohet, aplikanti shqiptar do të marrë me email, autorizimin e vizës së tij ETIAS për Shengen.

Udhëtim nga Shqipëria në vendet Shengen me ETIAS

Qytetarët shqiptarë që udhëtojnë në vendet e zonës Shengen për qëndrime afatshkurtra nuk kanë nevojë të aplikojnë për vizë përpara nisjes së tyre. ETIAS do të funksionojë nga nëntori i vitit 2023. Qytetarët shqiptarë do të duhet të aplikojnë pasi autorizimi i vizave të bëhet i detyrueshëm. ETIAS do të jetë i detyrueshëm për të gjithë shqiptarët, që udhëtojnë drejt vendeve anëtare të Shengenit për qëndrime të shkurtra pa vizë, pavarësisht nga mosha e tyre. Të miturit shqiptarë do të duhet gjithashtu të aplikojnë dhe të marrin një autorizim vize ETIAS. Është e detyrueshme për të gjithë udhëtarët, përfshirë të miturit, të kenë një pasaportë të vlefshme gjatë udhëtimit të tyre.

Kostoja për të marrë një ETIAS është 7€ për person, ndërsa personat nën moshën 18 vjeç përjashtohen nga pagesa e kësaj tarife.

Apli,acion online i ETIAS për shqiptarët

Udhëtarët që dëshirojnë të marrin një autorizim vize ETIAS për shtetasit shqiptarë duhet të kenë një pasaportë aktuale, të vlefshme shqiptare. Shtetasit shqiptarë që aplikojnë për një ETIAS do të duhet gjithashtu të kenë një kartë krediti ose debiti të vlefshme për të përfunduar pagesën ETIAS si dhe një adresë elektronike aktuale ku do të dorëzohet autorizimi elektronik për udhëtimin. Këto janë kërkesat bazë për të aplikuar për një ETIAS. Aplikimi ETIAS ka të ngjarë të refuzohet nëse aplikanti nuk dorëzon dokumentacionin e lartpërmendur. Derisa të zbatohet ETIAS, qytetarët shqiptarë nuk do të kenë nevojë të aplikojnë për autorizim udhëtimi për vendet e Shengenit. Ata aktualisht lejohen të udhëtojnë drejt dhe brenda zonës Shengen për një kohëzgjatje deri në 90 ditë pa asnjë leje hyrjeje. Nga nëntori i vitit 2023, shqiptarët do të mund të regjistrohen në ETIAS për të udhëtuar në zonën Shengen pa viza. ETIAS po zbatohet me objektivin për të përmirësuar sigurinë në udhëtim si për banorët e Shengenit ashtu edhe për vizitorët e huaj. Një autorizim i vlefshëm i vizave ETIAS për shqiptarët do t’u lejojë mbajtësve hyrjen në vendet anëtare të Shengenit. ETIAS do t’u japë gjithashtu mbajtësve shqiptarë leje për të udhëtuar lirisht brenda çdo vendi dhe të gjitha vendeve anëtare të Shengenit me një total prej 90 ditësh të njëpasnjëshme për qëndrim brenda një periudhe 180-ditore. Tarifa e ETIAS duhet të paguhet paraprakisht duke përdorur një kartë krediti ose debiti të vlefshme përmes një sistemi të sigurt pagese përpara se të dorëzoni aplikimin për autorizimin e vizave në internet. Pasi autorizimi të miratohet nga zyrtarët e Shengenit, autorizimi i vizave ETIAS dërgohet në adresën e emailit të aplikantit. Është e rëndësishme të kontrolloni dy herë nëse adresa e emailit që dorëzoni së bashku me formularin tuaj të aplikimit është e saktë përpara se të finalizoni kërkesën tuaj për ETIAS. ETIAS do t’u lejojë mbajtësve të pasaportave shqiptare hyrjen në 22 vende evropiane që janë pjesë e zonës Shengen.

 

Çfarë është ETIAS-i?

ETIAS-i është një sistem i automatizuar ITA. Shtetasit nga 62 vende, përfshirë Shqipërinë, SHBA-në, Kanadanë apo Australinë, do të duhet të përdorin ETIAS-in. Të gjithë shtetasit shqiptarë gëzojnë të drejtën të aplikojnë për ETIAS-in.

A është autorizimi për udhëtim i ETIAS-it një vizë e re?

Autorizimi për udhëtimet ETIAS nuk rivendos detyrimet që kërkohen për vizat. Nuk ka nevojë të paraqiteni në një konsullatë për të bërë një aplikim dhe nuk merret asnjë e dhënë biometrike. Aplikimi online ETIAS plotësohet brenda vetëm pak minutave. I vetmi dokument që do t’ju nevojitet për të aplikuar në ETIAS është pasaporta e vlefshme. Kostoja për të marrë një ETIAS është 7€ për person, ndërsa personat nën moshën 18 vjeç përjashtohen nga pagesa e kësaj tarife. Pas miratimit, autorizimi ETIAS është i vlefshëm për tre vjet, për një numër të pakufizuar hyrjesh në të gjitha vendet e zonës Shengen, nëse nuk qëndron më shumë se 90 ditë në një periudhë prej 180 ditësh.

Cilët janë objektivat e ETIAS-it

Për BE-në, objektivi kryesor është forcimi i kontrolleve të sigurisë për personat që udhëtojnë pa viza në zonën Shengen, me qëllim përforcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe parandalimin e migrimit të parregullt. Gjithashtu, do të përmirësojnë manaxhimin e kufijve. Synimi është që të sigurohet një vlerësim i koordinuar i rreziqeve që paraqiten nga shtetas të caktuar të vendeve të treta në Vendet Shengen.

Procesi i Aplikimit ETIAS për qytetarët shqiptarë:

Aplikimi ETIAS për qytetarët shqiptarë është i thjeshtë dhe zgjat më pak se 15 minuta. Aplikimi do t’u kërkojë udhëtarëve disa detaje personale, duke përfshirë:

Emri i plotë
Data e lindjes
Gjinia
Kombësia
Informacion për pasaportën (Numri, data e lëshimit, data e skadimit)
Informacion i kontaktit (adresa e shtëpisë, numri i telefonit)
Adresa e emailit