Shyqyri Dekavelli: Bashkëpunimi ndërkombetar në rritje për aplikimin e Inteligjencës Artificiale

158
Sigal

Shyqyri Dekavelli

Ish Drejtor i Autoritetit të Sigurisë Kombëtare në marrëdhënie me NATO-n

Inteligjenca Artificiale është baza më e madhe dhe më e plotë e njohurive të përgjithshme në botë dhe motori i zgjidhjes dhe arsyetimit për probleme e çështje të ndryshme. Funksioni dhe popullariteti i Inteligjencës Artificiale po rritet çdo ditë. Inteligjenca artificiale është aftësia e një sistemi ose një programi për të zgjidhur e përshpejtuar përfundimin e projekteve e studimeve të ndryshme shkencore në botën reale. Aplikacionet e Inteligjencës Artificiale kanë evoluar ndjeshëm gjatë viteve të fundit dhe kanë gjetur aplikimet e tyre pothuajse në çdo sektor biznesi. SHBA dhe BE kanë nënshkruar një marrëveshje historike për të eksploruar se si mund të përdoret Inteligjenca Artificiale për të përmirësuar jetën. Kjo marrëveshje do të forcojë bashkëpunimin për Inteligjencën Artificiale dhe Informatikën për të adresuar sfidat globale, nga ndryshimet klimatike deri te fatkeqësitë natyrore. Bazuar në vlerat dhe interesat e përbashkëta, studiuesit e të dy palëve do të bashkojnë forcat për të zhvilluar aplikacione shoqërore të Inteligjencës Artificiale dhe do të punojnë me partnerë të tjerë ndërkombëtarë për një ndikim të vërtetë global. Marrëveshja do të thellojë kërkimin shkencor dhe teknologjik transatlantik përmes asaj që shumë besojnë se është revolucioni i katërt industrial. Me përparimet e shpejta në Inteligjencën Artificiale, automjete autonome dhe më shumë, është jetike që të respektohen parimet themelore. Kjo marrëveshje paraqet një mundësi për kërkime të përbashkëta transatlantike shkencore dhe teknologjike për të mirën e komunitetit shkencor global. Për më tepër, ai ofron një vizion bindës se si të përdorim Inteligjencën Artificiale në një mënyrë që u shërben popujve dhe mbështet vlerat tona demokratike si transparenca, drejtësia dhe privatësia. Disa nga fushat specifike të kërkimit do të përfshijnë parashikimin ekstrem të motit dhe klimës, menaxhimin e reagimit emergjent, përmirësimet e shëndetit dhe mjekësisë, optimizimin e rrjetit elektrik dhe optimizimin e bujqësisë. Inteligjenca Artificiale po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në jetën dhe ekonominë e të gjithë vendeve dhe në forcimin e Sigurisë Kombëtare.
Inteligjenca artificiale shihet si një motor i produktivitetit dhe rritjes ekonomike. Mund të rrisë efikasitetin me të cilat bëhen gjërat dhe përmirësojnë shumë procesin e vendimmarrjes duke analizuar të mëdha sasitë të mëdha të dhënash. BE-ja ka mundesi për të drejtuar Inteligjencën Artificiale në një rrugë që përfiton ekonomia dhe qytetarët e saj. Komisioni Evropian ka miratuar Planin e Koordinuar për Inteligjencën Artificiale që u hartua së bashku me Shtetet Anëtare për të maksimizuar ndikimin e investimeve në nivelet e Bashkimit Evropian dhe kombëtar dhe për të inkurajuar sinergjitë dhe bashkëpunimin në të gjitha vendet. Një nga veprimet kryesore drejt këtyre qëllimeve ishte një inkurajim për shtetet anëtare për të zhvilluar strategjitë e tyre kombëtare të Inteligjencës Artificiale. Rishikimi i strategjive kombëtare është një nga detyrat e Komisionit Evropian për të mbështetur zbatimin e Planit të Koordinuar për Inteligjencën Artificiale. Pothuajse të gjitha vendet e BE e më gjërë, përveç Shqipërisë, kanë miratuar dhe rishikuar Strategjinë Kombëtare të Inteligjencës Artificiale duke krijuar kështu një strategji të përbashkët. Kjo strategji do të përdorë pikat e saj të forta dhe do të mundësojë bashkimin e burimeve ekonomike në mënyrën më efektive.