Nesër lexoni/ Elira Cukalla: Të dhënat dhe rëndësia e tyre

763
Historia e një institucioni publik apo privat, ecuria dhe zhvillimi i mëtejshëm i tij realizohet nëpërmjet të dhënave që disponon. Objektivi kryesor i investimit në Teknologjinë e Informacionit (TI), është disponueshmëria e të dhënave si dhe eliminimi i burokracive pa cenuar integritetin dhe konfidencialitetin. Në vite, kompanitë në çdo sektor të industrisë në botë, kanë provuar humbjen, vjedhjen apo shitjen e të dhënave të tyre sensitive. 
Incidentet që kanë ndodhur, jo rrallë herë me pasojë humbjen e të dhënave edhe në profil të lartë, i kanë kushtuar organizatave miliona dollarë në kostot direkt dhe dëmtim të reputacionit në mënyrë indirekte. Në disa raste, shkak për humbjen e të dhënave është bërë: shitja e detajeve të llogarisë së klientit, humbja e labtopëve, USB, CD, kaseta dhe celulare. Të dhënat janë rriskuar jo vetëm nga humbja e pasurive fizike, por dhe nga zbulimi i transmetimeve elektronike, për arsye se përdoruesit fundorë nuk i kuptojnë rreziqet që lidhen me dërgimin e të dhënave personale apo sensitive përmes postës elektronike, mesazheve dhe mjeteve të transferimit të skedarëve, apo përdorimit të rrjeteve sociale. Pjesa më e madhe e tyre është konsideruar e paqëllimshme dhe rezulton të ketë ardhur si rezultat i veprimeve të përdoruesve të brendshëm, palëve të treta dhe përdoruesve të jashtëm. Rritja e investimeve në teknologji, në mënyrë të pashmangshme shoqërohet me rritjen e kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme, çfarë e bën mbrojtjen e të dhënave më të vështirë se kurrë!
Kuptimi i problemit…

Për më shumë lexoni nesër në Gazetë “Telegraf”
Sigal