Genc Pollo: Njoftimi i qeverisë evokon kujtime të errëta të ateizimit shtetëror komunist

170

Statusi i polotë….

Njoftimi i qeverisë për të shmangur specifikisht grumbullimet vetëm në kisha e xhami evokon kujtime të errëta të ateizimit shtetëror komunist dhe masakrën mbi klerin e besimin me kulm në vitin 1967. Ai njoftim duhet hequr urgjent; përgjegjësit pasoja!!