Sigal

Sfido veten dhe provo shikimin me këtë test të thjeshtë…

A dallon diçka brenda trekëndëshit?

Po ju ndihmojmë me disa alternativa:

Një teleskop

Një unazë

Asgjë

Xham zmadhues